-- 20100118-dbn-RLH.html              --- BREVENE ( ekstern ) ---

-- Dagboks-notater, mandag 18. januar 2010, Vinberget:

   Gradvis, tidvis noe vind i natt imot dagen og nu. Temperaturen fortsatt omkring null grader Celsius.
---
   Vedtaket bærer iøvrig faktisk sterkt preg av å være utarbeidet av en gjeng med paranoide hysterikere.
   Faktisk og utvetydig rent saklig sett.
---
   Så skulle altså også Frøydis og Stauda nu oppleve å bli satt i et fullstendig isolert fengsel, uskyldige.
   Fangenskapene de tidligere underveis har vært gjennom har dog hatt landskap og større radius.
   Det verste for de er det at de utestenges, bortføres og frastjeles sin verden. 
   Og i tillegg sine verdifulle dager og så meget av sitt liv. Og den berettigede mistilliten til myndigheter og med-mennesker og slikt noe det bevirker.
   Og hva hjelpeløsheten og utryggheten bevirker. Og det at kriminelle ikke stoppes! Håp, livsglede og så mangt og meget kan skades. Og hva det fysisk konkret også bevirker av skade for kroppene deres.
   Da deres fangenskap under Trude pågikk kunne de dog ha mere håp og mere av sine naturlige aktiviteter! Nu er det enda verre enn som så, og de kriminelle omgivelsene er nu mektigere.
---
   Jeg har nettopp nu efter 10-tiden snakket med enda en advokat, og forsøker å orientere meg efter sånn sett å være forsvarlig forberedt til og i straffesaken som begynner 9. mars i Gulating lagmannsrett i Stavanger.
   Det er der i retten satt av tre dager til saken, og jeg forventer (efter de erfaringer jeg hittil har) at det er fordi retten efterpå ønsker å si at saken var godt behandlet og avsatt tid til, osv. - for desto grundigere å sverte og å dømme meg, og å vanskeliggjøre anke. De har så absolutt sine triks. Iallfall store deler av både Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett er gjennomkorrupt - eller farlig meget befengt med fordommer og urett. Så meget har jeg iallfall jo grundig fått dokumentert.
   Jeg trenger en advokat der for meg som ønsker og makter å opplyse retten om hva som egentlig i den saken angjeldende har skjedd. Ikke bare det at det påvises og bevises at det ikke finnes det minste som helst fnugg av bevis imot meg.
   Samtidig som jeg også selv ønsker å være informert om hva som skjer, så saken ikke pågår eller avvikles over hodet på meg. Altså en advokat som heller ikke umyndiggjør meg. Og ikke minst som er obs på hva som kan forventes ifra retten sin side!
   Det er ingen tvil om at Haugaland tingrett og Gulating lagmannsrett også de har trakassert og hærjet med oss. Heller ikke om hvordan det har skjedd. Og heller ikke om at det kan synes som å være en slags sammensvergelse med mange involverte som hærjer med oss. Jeg sier ikke at det er det, men det kan synes som å være det. Årsakene kan for alt jeg vet være tilfeldigheter eller annet. (Jeg hverken har behov for eller ønsker forhastede slutninger. Så tvert imot!)
   En kan ikke og bør ikke legge all sin ansvarlighet i en advokats hender. Det er urett og uansvarlig. Tillit er noe mere kostelig enn som så.
   Forbeholdent kan en og bør en kunne gjøre det. Og en må kunne reagere i ansvarlighet om det bærer galt av sted.
---
   Det er omtrent latterlig fortvilet å tenke på hva og hvem Trude gir sin tillit til!
   Til uhyre kriminelle, og det endatil i en slags tiltro til at de efter tre år lar henne få være i fred! Slikt noe er både meget galt og meget dumt.
---
   Hvis det som står om Lensmannskontoret i Vindafjord i vedtaket er sant så har lensmann Gjærde vært falsk og løgnaktig overfor meg og andre med hensyn til møtet han arrangerte i Lensmannskontoret mandag 14.12. 2009! De avtalene jeg hadde med lensmann Gjærde var heller ikke som beskrevet i vedtaket.
   Hvis endel av det som står i vedtaket angående møtet og omstendighetene omkring det er sant så har definitivt lensmann Gjærde avslørt sitt sanne ansikt. Da synes det som at han står sammen med sin underordnede politioverbetjent Arild Austrheim om å ha trakassert vår familie.
---
   Jeg kommer kanskje ikke utenom å dra til Stavanger i morgen. De to foreløbig kanskje aktuelle advokatene jeg har snakket med forlanger begge det. Det koster penger, omkring 500 kroner, uforsvarlig mye under slike forhold med pågående også økonomisk trakassering, og det tar tid, og her hjemme er det også annet som skal gjøres. Hesten for eksempel, må ha stellet sitt og være glad og fornøyd. Sånn sett nu ikke så lett å overlate stellet av hesten endog for i dag til andre. Hester er følsomme og fintfølende av seg. Hesten savner tydelig også Frøydis og Stauda.
---
   Klokken er 12 og jeg har enda ikke hørt fra Idun. Hun skulle kontakte meg senest i går kveld.
   Det er viktig både med hensyn til hesten og mere til. Og det var vi begge helt enige om.
---
   Klokken er 16.50, jeg har panert og stekt fire ørreter jeg tok opp fra fryseren. Nydelig gode, fanget av Frøydis og Stauda i bekken vår her. Jeg, Frøydis og Stauda skulle egentlig spise de.
---
   Advokat Hjelde og kompani later som at det er helt utrolig at jeg ikke finner meg i å bli frastjålet mine barn.
   Hva skal en si til slikt noe?
   Det er meget så som feiler de! Det er ganske enkelt slike mennesker de er!
---
   De trakasserer, terroriserer, truer og manipulerer uhemmet fritt frem alt og alle!
---
   Og beskylder meg blandt annet for manipulering og indoktrinering av mine egne barn. Det er rent faktisk ikke deres barn. Samtidig som de uhemmet og veldig lite fordekt sier rett ut at det er blandt annet hva de grundig, intensivt og langvarig har tenkt å gjøre med mine barn!
   Ulovlige, straffbare ting har de gjort og videre tenkt å gjøre med mine barn, meg og min familie, og later som de tror at det er slik mennesker skal oppføre seg overfor hverandre, samtidig som de lyger og vrenger på bortimot absolutt alt - for å kunne ødelegge mest mulig i sin terror og krigføring!
---
   Det er mildt sagt på tide at de som har holdt på med blandt annet bortføringene og fangeholdende av våre barn og vår familie nu selv kommer i fengsel!
---
   Jeg telefonerte og fikk tak i Idun omkring 18-tiden, hun var hos Gudmund i Haugesund og hadde fått ladet opp mobil-telefonen sin.
   Hun var dessuten blitt noe forkjølet, sa hun. Og hun hadde kanskje noe dårlig samvittighet for at hun likevel ikke lot høre fra seg senest i går kveld.
   Jeg bør vel si det til henne:
At det er når det er som verst en bør kunne stå på som best.
---
   Jeg telefonerte i kveld og snakket med Frøydis sin advokat. For Frøydis og Stauda er det nu viktig å kunne få hjelp ifra henne, og også den hjelp og støtte de trenger og har krav på fra sine foreldre.
   Hun hadde bare litt fått snakket med Frøydis i en telefon via noen i dag, men deres telefon-samtale ble på noe mistenkelig vis brutt. Hun håper og regner med å få snakket med Frøydis igjen i morgen.
   Frøydis vil under de forhold hun nu befinner seg være veldig meget glad for å kunne snakke med sin advokat. Og det vil også gjøre godt for Stauda. Om de da ikke er adskilte - i uhyrenes hærjinger.
---
   Jeg håper inderlig avgjørelsen ifra Høyesterett nu straks kommer!
   Når noe ifra Høyesterett kommer bør vi andre ydmykt kunne lytte og forsøke å forstå.
---
   Det er iøvrig ingen som helst rett i at uskyldige mennesker skal kunne bli frarøvet sine barn eller sine foreldre eller kunne bli fengslet!
---
*****

---