-- 20100119-dbn-RLH.html                  --- BREVENE ( ekstern ) ---
-- Dagboks-notater, tirsdag 19. januar 2010, Vinberget:

   Temperaturen her ute fortsatt omkring null grader Celsius.
---
   Advokat Ove Sørskår i Stavanger trakk umiddelbart frekk, forhastet og uansvarlig slutning i forhold til det at jeg ikke kunne komme i dag, så han var ikke aktuell. Han var endog frekk nok til å si at det var en test at han ville ha meg til å komme, for å se om jeg klarte å organisere meg såpass at jeg kunne være oppegående og komme meg til Stavanger! Slikt noe til advokat kan jeg ikke være tjent eller bekjent med å gi tillit eller ansvar. De er mennesker de der også, advokatene.
---
   Jeg har blitt anbefalt advokat Jon Kristian Elden i Oslo og gjør nu henvendelser for å nå frem der.
   Snakket med noen der i formiddag også, og hører fra de igjen i dag.
   Med Idun nu før klokken 12. Og nu skal jeg se om jeg kommer meg til hesten i først en omgang.
---
   Noe av det verste er selvfølgelig alle de løgnaktige påstandene, svertingen og mistenkeliggjøringen.
   Jeg for mitt vedkommende var nærsagt sånn sett tryggere i fengselet.

   De løgnaktige påstandene og alt det der i dette saks-komplekset har sine kilder og sine årsaker, og de lar seg undersøke og granske.
   Og de lar seg endog for det meste og i stort monn grundig og solid motbevise.
   Minst av alt skurkene er interessert i det!
---
   Klokken er omkring 17 og jeg fikk igjen snakket med Frøydis sin advokat. Hun har enda ikke fått snakket mere med Frøydis.
---
   Idun har i det siste flere ganger sagt hun skal telefonere, men telefonerer likevel ikke og finner på dumme unnskyldninger. Det som har skjedd har nok gått meget sterkt inn på henne også. Jeg kan ikke skjønne annet.
   Jeg forsøker å få henne til å påta seg sitt ansvar overfor hesten, iallfall i en viss grad, så vi kanskje slipper å kvitte oss med hesten mens bortføringen og fangeholdet av Frøydis og Stauda enda pågår.
   Jeg steller godt med hesten nu, men kan ikke fortsette særlig lenge med det uten Idun eller Frøydis og Stauda. Jeg må prioritere menneskene og familien og det at jeg er far til ungene, og nu er det som pågår særlig i forhold til Frøydis og Stauda en akutt krise-situasjon som vi enda ikke vet hvor lenge vil vedvare.
   Det er vanskelig nok fra før av.
   Vi kan ikke lukke øynene for realitetene.
---
   Jeg dokumenterer i all enkelhet hva som skjer, så ingen skal være uvitende om hva vi har vært utsatt for og hva vi blir utsatt for. (Blandt annet heller ikke barna og barnebarna til de som mishandler oss. Også de skal kunne orientere seg i hva som foregikk, og eventuelt enda foregår.)
   Jeg dokumenterer det om de så mishandler oss til døde.
   De er jo iøvrig et godt stykke på vei med det.
---
   Et forhold som er noe underlig vil jeg nevne, som Idun gjorde meg oppmerksom på straks efter vårt møte med de tre kvinnelige representantene for Barnevern-tjenesten i Haugesund kommune torsdag 14.01. 2010. De som hele veien har vært saksbehandlere i forhold til Trude i Skoglandsveien, og da særlig Sjursson, synes plutselig som å være skjøvet ut av bildet, hvilket hva angår saken slik den står er mistenkelig egentlig. Det er det ene.
   Det andre er at både jeg og Idun ved nevnte møte la merke til at Sjursson faktisk var der opptatt med forskjellig, men ikke i selve møtet. Det i seg selv rart, i og med vår ventetid der. Og før møtet gikk han flere ganger forbi oss, uten å si noe som helst, det så imidlertid for både meg og Idun ut som at han skammet seg meget - over å ikke kunne si noe som helst. Han som mest og sentralt har vært inne i saken i forhold til Trude i Skoglandsveien.
   Dessuten er jo hva han gav uttrykk for i møtet i Lensmannskontoret mandag 14.12. 2010 forvridd til det ugjenkjennelige i vedtaket som nu kidnappet Frøydis og Stauda. Like så også hans telefon-henvendelse til meg før jul.
   Han hørtes jo ikke ut som en kriminell.
   Dette fordi han var falsk, eller fordi noen har forfalsket ham?
   Sånn sett jo også underlig at han i vedtaket står oppgitt som saksbehandler.
   Det synes jo dermed som han også har vært og er delaktig i det kriminelle.
   Men han har jo underveis meg meg bekjent ikke hørtes ut som å være en kriminell.
   Og tilfeldigvis fikk jeg nu nettopp vite fra Frøydis sin advokat at de som har vært saksbehandlere i saken i forhold til Trude fra og med 20.01. 2010 blir skiftet ut på grunn av om-strukturering i kommune-administrasjonen.
   Jeg vet ikke forklaringen. Jeg anser dog jeg er forpliktet til å si dette rett ut. Og her er det nu gjort.
---
   Det ankom et slags dobbelt brev datert 18.01. 2010 ifra Haugaland tingrett i dag ( ekstern ), som vil jeg skal betale over fem tusen kroner for å få den sivile saken (meg imot Trude) anket til Gulating lagmannsrett. Det har ikke vært spørsmål om slikt noe tidligere. Hvilket det jo heller ikke bør være, og særlig ikke under den økonomiske trakasseringen.
---
   Fra Fylkesnemnda i Rogaland også datert 18.01. 2010 ankom også et brev til meg i dag ( ekstern ). Angående min klage datert 15.01. 2010 ( ekstern ). Jeg vet ikke hvem advokat Kari Nesse er. Innholdet - ikke overraskende - følgende:

Sak 10/021: Haugesund kommune, barneverntjenesten - Trude Monica Hansen m.fl.
Avvisning av sak

Viser til din oversendelse til fylkesnemnda datert 16.01.10

Kommunens midlertidige vedtak etter lov om barneverntjenester § 4-6, 2. ledd var rettet mot mor.
Du er følgelig ikke i rettslig posisjon til å påklage dette midlertidige vedtaket, da du verken har foreldrerett eller den daglige omsorgen for Frøydis og Stauda Hansen.

Klagen avvises.


Alexander Schønemann
  ( + underskrift )
Fylkesnemndsleder

Kopi til:   Advokat Kari Nesse
              Advokat Trond Hjelde


---
   Som barnas far skal jeg altså ha absolutt ingenting som helst å kunne si, synes Fylkesnemnda!
---
   Et tv-program med svenske forfatteren Jan Guillou i kveld. Han snakker blandt annet om IB-saken i Sverige, som han var den som fikk frem for dagen.
   En meget stor og meget rystende sak der i Sverige!
   Det dreide seg om et stort, mektig og omfattende slags hemmelig makt-misbrukende politi der i Sverige, inn under svenske Sosial-demokratene. Lov og rett var i praksis ikke gjeldende for de. Så tvert om. Jan Guillou fikk avslørt det hele (eller en viss andel av det halve), og mange ble i det minste stilt for retten og idømt fengsels-straffer.

   Jeg nevner her nu dette fordi hva jeg jo i særlig de siste fire år flittig og grundig har dokumentert med saks-dokumenter, lyd-opptak, etc., faktisk er en enda større og langt mere rystende sak! Som dreier seg om noe av det samme, bare enda mye verre.
   Et uhyre makt-misbrukende kriminelt nettverk innunder Arbeiderparti-ideologien, som med nøkkel-personer og misbruk av lov og rett faktisk gjennomsyrer det meste av det norske byråkratiet. Og da på bakkeplan også rettsvesenet, pluss påtalemakt og politi, pluss den offentlige såkalte Barnevern-tjenesten, Familievernkontorene, Helsetilsynet, Mattilsynet (inklusive tidligere benevnt Dyrevernet), NAV (Trygdeetaten), Skatteetaten, advokater, med enda mye mere!
   Og da er det ikke slik at jeg misliker myndigheter eller myndighetene, men jeg har på kryss og tvers sett, undersøkt og dokumentert hva de nu i Norge sterkeste kreftene innenfor disse og slikt egentlig holder på med. Ved å la de grundig få anledning til grundig og utvetydig å avsløre seg selv.
   Det er mye mye verre enn antagligvis noen kan ane eller frykte!
   Og jeg i all enkelhet dokumenterer og presenterer fortsatt.
---
*****
---