-- 20100120-erkl-til-advf-Elden-fra-RLH.html                    --- BREVENE ( ekstern ) -

   Til:
   Advokatfirma Elden,
   Oslo.
   Fax: 21671001.

   Fra:
   Rune L. Hansen,
   Tindeland,
   5568 Vikebygd.
   Tlf. 53 76 76 87. E-post: hunwww@online.no  
   

   Dato: onsdag 20. januar 2010, Tindeland.


   Jeg, Rune L. Hansen, født 06.12. 1955, ønsker bistand av advokatfirma Elden i straffesak mot meg berammer i Gulating lagmannsrett i Stavanger 09.,10. og 11. mars 2010.
   
Sak nr. 09-023220AST-GULA/avd2 - Gulating lagmannsrett.

---
   Jeg ønsker først og fremst å få saken godt opplyst for retten. Det er det som kanskje mest av alt er mitt mål i forhold til retten. Ikke det å bli frikjent. Fordi, blir saken godt opplyst så følger frifinnelsen av seg selv eller den må ankes og jeg frifinnes.
   Jeg ønsker det tydelig skal komme frem hva som egentlig har skjedd. I kraft av det vil jeg erklæres fullstendig uskyldig.
   Jeg ønsker så absolutt i det heletatt ikke å få dommen eller straffen redusert eller slikt noe av kompromisser. Det er i det heletatt ikke noe mål for meg.
   Jeg ønsker å få saken godt opplyst for retten. Jeg trenger en advokat som kan gjøre en god jobb i så måte.
   Jeg forventer hele veien underveis fortløpende å bli holdt godt orientert om hva som foregår.
---

   Rune L. Hansen,
   underskrift:---