-- 20100126-fra-Folkereg-ad-foreldreansvar-FogS.html              --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH:      


UFERDIG

2 brev datert 26.01. 2010 fra Folkeregisteret / Skattekontoret. I begge attesteres at foreldre-ansvaret for Frøydis og Stauda er delt mellom Rune og Trude.
---