-- 20100127-fra-adv-Thingvold-til-adv-Meling.html                --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:      


Til:
Advokatfirma Sjødin, Meling og Co,
Postboks 860,
4004 Stavanger

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
Postboks 140 Sentrum,
4001 Stavanger

Stavanger, 27.01.2010                   

VEDR. DERES TIDLIGERE KLIENT RUNE HANSEN

Rune Hansen har kontaktet meg for bistand i barnefordelingssaken.

Det bes om at kopi av sakens dokumenter oversendes vårt kontor, evnt. klargjøres til henting hos Dem.

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.


Med vennlig hilsen

Tone Linn Thingvold  ( + underskrift )


Kopi: klient


---
Adresse:
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
I kontorfellesskap: Adv.fa. Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld,
Advokat Odd Rune Torstrup (H)           St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                   Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                    Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger     Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                               www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen


 
---