-- 20100127-til-NAV-lokalt-fra-RLH.html            --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---RLH: Avsendes pr. telefax 27.01. 2010 kl. ca. 13.      

Til:
NAV Vindafjord,
Postboks 3,
5589 Sandeid.
Telefax: 52048711. 

Fra:
Rune L. Hansen (født 06.12. 1955), tlf. 53 76 76 87,
Tindeland,
5568 Vikebygd
                                                                          Dato: onsdag 27. januar 2010, Tindeland.

Henvendelse angående min uføretrygd

   Efter mange år med uføretrygd ankom ikke min trygd den 20. i denne måned. Og jeg undres selvfølgelig hvorfor?
   Jeg telefonerte i går og snakket med tre saksbehandlere i NAV som også syntes det var underlig, men som ikke klarte å finne ut hvorfor.
   Trygden altså plutselig stoppet, uten minste som helst varsel eller orientering på forhånd.
   Og heller ikke noe enda i efterhånd å få vite.
   Slikt noe blir det selvfølgelig problemer av. Med hensyn til faste boutgifter, regninger, reiseutgifter, etc. Sånn sett livstruende problemer.

   Nu har jeg og mine barn allerede i lang tid vært utsatt for trakassering ifra NAV sin side, også økonomisk.
   Er dette nu en ny, mere intens fase av den pågående trakasseringen, eller hva?
   Unnskyld om jeg er skarp i ordbruken, men slike hærjinger er ikke bare bare for angjeldende ofre.

   Er dette noe vi snarest kan få ordnet opp i, og / eller få nærmere orientering vedrørende?
   At dette er et anliggende som haster meget har vel NAV forståelse for.

   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen