RUNE-SAKEN - SISTE NYTT, OPPDATERING                

-- 20100128-dbn-RLH.html                            
 --- BREVENE ( ekstern ) -
-- Dagboks-notater, torsdag 28. januar 2010, Vinberget:

   Omtrent null grader Celsius i natt og omkring 9-tiden og det meste av dagen i dag. Omkring 5 minus-grader utpå kvelden ved 22-tiden.
---
   Jeg har blandt annet telefonert Gulating lagmannsrett, for å høre om det er satt punktum for innlegg i den såkalt sivile saken for lagmannsretten og den for Høyesterett.
   Han - Kjetil Hansen, som har jobbet der i mere enn 50 år, sa blandt annet nei, og at det kan være riktig å informere retten også nu hvis det har skjedd noe av vesentlig betydning i saken.
   Jeg gjør nu derfor ferdig en e-post med diverse vedlegg til Gulating lagmannsrett, med kopi (videresendelse) til Høyesterett ( ekstern ).
   Saks-nummeret er: 10-10785, og saksbehandler er Arnhild Bø. I den sivile sak mellom meg og Trude som Gulating lagmannsrett åpner for behandling.
---
   Klokken er nu 12.30 og jeg har nettopp telefonert Høyesterett, som avslører sin delaktighet i det som har skjedd og skjer. En kjennelse ble i går pr. post utsendt ifra de, fikk jeg vite, og jeg fikk også vite slutningen. At både begjæringen om midlertidig avgjørelse og opphevelse av ankenektelse avvises.
   Det er for meg nokså ufattelig at Norges Høyesterett lar slikt noe som i denne saken pågå, uten at det blir forsøkt stoppet!
   Sånn sett blir det altså interessant å få se hvordan Norges Høyesterett dokumenter sitt ansvar, sin delaktighet i uretten.
   Et meget viktig dokument for eftertiden, sånn sett.

   De instruerer nu dermed også vel Gulating lagmannsrett til å avvise saken? Altså også stevningen ifra min side?
   Og barna og alt annet skal dermed fullstendig og komplett være fratatt meg, og barna sin far og det meste av alt annet.
   Uten at saken i det heletatt har vært til behandling i retten! Annet enn liksom i Haugaland tingrett i april 2008. Og hva som der og da over to dager skjedde gjorde jeg som bekjent i sin helhet et meget klart og tydelig lyd-opptak av. Og dommen der har jeg iøvrig i sin helhet setning for setning i et eget skriv kommentert ( ekstern ).
   Og jo bortsett altså fra i Norges Høyesterett nu!

   Barna skal ikke ha noen far og jeg skal ikke ha noen barn.
   Jeg skal i det heletatt ikke ha rett eller mulighet for familieliv eller samvær med barn, og da særlig ikke mine egne.
   Jeg skal kort sagt på det nærmeste være fratatt livets rett.
   Og barna frataes sin identitet, integritet, sin far, sitt hjemsted, sin skole, sitt miljø, sitt hverdagsliv, sin hage, sine drømmer, eventyr og lengsler, sin glede og trivsel, sin kjærlighet, sine normer, sine livsverdier, det meste av absolutt alt.
   Og alt hva vi har gjort og vi har sammen og hva vi har bygd opp gjennom et langt familieliv frataes oss.

   Hvem er det som ler over slikt noe?
   Hvem er det som triumferer over slikt noe?
---
   Merkelig at vi som gråter over slikt noe ikke blir hørt.
---
   Merkelig at jeg ikke har paranoide tendenser!
   Jeg har vel absolutt ingen som helst grunn for å føle meg forfulgt?

   Merkelig at jeg ikke er mistenksom eller avvisende overfor "myndighetene"!
   Skulle jeg vel ha noen som helst grunn for å være det?

   Merkelig at jeg har så på alle måter friske og vellykkede barn!
   (Det vil si hadde.)
   Og at ikke de andre har det!

   Det er mangt og mye og visse forhold som sannelig om er merkelige!
   Og verdt å betenke.
---
   Omtrent klokken 15.40 telefonerte enda en saksbehandler ifra NAV, og spurte om trygden nu var ankommet. Jeg sa at det nu var ankommet ni tusen og førti kroner da jeg sist sjekket med banken for en times tid siden. Hvilket er det NAV sier er min trygd månedlig efter at de har overført månedlig 15.070,- kroner til Trude og 6.105,- kr. til skatt. Nu i mere enn et år, siden mens jeg ble fangeholdt i Åna kretsfengsel.
   Han sa det som skjedde nu var underlig og at han ikke visste eller kunne se noen forklaring. Og at han iøvrig så det lå en "bidragssak" der i saken.
---
   I formiddag en hel del telefonering. Blandt annet til dagsavisene "VG" og "Aftenposten", og til advokat Henrik Bliksrud i Advokatfirmaet Elden i Oslo.
   Og min advokat Tone Thingvold i Stavanger.
   VG våger ikke å skrive om saken, slik jeg forstår det. Jeg tviler på om Aftenposten våger også.
   Det er så tydelig at de har munnkurv i slike anliggender, annet enn unntaksvis og godkjent (eller ikke nektet?), og at de har brent seg på slikt tidligere.
   Mange advokater er jo også livredde. Og nærsagt alle andre, unntatt de som er for likegyldige eller uvitende!
---
   Jeg telefonerte i eftermiddag dr. Tungesvik og luftet min bekymring.
---
   Senere i dag har jeg også snakket med advokat Lill Hege Furulund Høimyr, Frøydis sin advokat, som mildt sagt er meget forskrekket over hva som skjer! Og over hva Frøydis forteller henne!
   Advokat Lill Hege Furulund Høimyr er jo Frøydis sin advokat, men Barnevern-tjenesten, advokat Hjelde og Trude prøver med allslags lureri og trusler å true og å presse på Frøydis advokat Erik Lea i Haugesund, ifra samme advokatfirmaet, Advokatene Erik Lea - Knut Magnus Haavik - Odd Aril Helland / LHH, som har vikariert for advokat Trond Hjelde tidligere i saken, i fjor, og som var Gudmunds advokatfirma! Jeg henviser for eks. til Prosesskriv til Haugaland tingrett datert 11.07. 2008 ( ekstern ) - hvor advokat Odd Arild Helland innledningsvis sier følgende: "Undertegnede representerer Trude Monica Hansen i adv. Hjeldes feriefravær".
   Nu skal advokat Hjelde altså bytte ut Frøydis sin advokat med sin egen ferievikar! Under verste sort trusler og fangehold og imot Frøydis sin vilje!
   Hun forteller at det har vært særlig hardt for Frøydis og Stauda i de siste to-tre dager, og at det ellers og iøvrig er mye slags lureri ute og går.
   For eksempel også at Frøydis har fortalt at advokat Hjelde og Trude forsøker å inngå en avtale med Barnevern-tjenesten om at Frøydis og Stauda skal holdes i fangenskap der hvor de nu er i to måneder og derefter overhendes til Trude!
   Osv.! Galskap, hysteri og lovstidigheter i overdådighet! På kryss og tvers.
   Det er det verste advokat Høimyr noensinne hittil har opplevd, og en utrolig spesiell sak.
   Nokså det samme sier og forteller iøvrig også advokat Tone Tingvold.
---
   Jeg oversender nu Frøydis sin advokat og min advokat for ordens skyld en fax med nevte Prosesskriv datert 11.07. 2008.
---
   Barnevern-tjenesten og advokat Hjelde ble vel meget misfornøyd med Frøydis sin klage ( ekstern ).
   Det var vel ikke slik de hadde tenkt seg den.
---
   Farmor telefonerte omkring 20-tiden, for å høre om det er noe nytt.
   Jeg forsøker å være skånsom og rolig med hensyn til det jeg syns jeg kan fortelle. For at hun ikke skal dø av forskrekkelser og bekymringer.
---
   Det er nok særlig vanskelig for Stauda nu, og en risikerer at hun presses bort vekk ifra verden, isolerer seg og blir borte vekke for omgivelsene. Hun, den blideste, tryggeste og gladeste av alle!
   Og veldig alvorlig og vanskelig også for Frøydis, og da kanskje særlig i sin videre konsekvens.
   Det at de blir holdt borte ifra meg og hjemme og iøvrig trues og trakasseres med ødelegger de langt på vei fullstendig.
   Og dette og slikt blir vi nu alle og enhver vitne til, hva enten vi vil eller ikke, hvis fangeholdet, krenkelsene, trakasseringen og terroren vedvarer enda videre.
   Det kan gå fort. For Frøydis og Stauda kjennes det som der nu har skjedd som på det nærmeste uutholdelig lenge. (Selv om de i større eller mindre grad ikke viser det.) Og da kanskje særlig mest og verst for Stauda. Men i det heletatt for de begge.
   Hele familien, alle barna, en efter en, kan som en følge av det som nu skjer ende i sammenbrudd og ruin for sitt liv.
   Hvem av oss kommer vel gjennom slikt noe?
---
   Far og barna skal hindres og nektes all og enhver kontakt med hverandre, for optimalt alltid, - annet enn eventuelt i en lukket og drepende ramme av optimal krenkelse og trakassering. Koste hva det koste vil.
---
   Og mor Trude tror kanskje i beste fall hun gjør noe godt og forholder seg best mulig rett, når hun stadig mere og mere gjør det motsatte for oss alle og enhver!
   Ved sin aksept av og overgivelse til galskapen og uretten.
   Hun kan derigjennom ikke "redde" hverken Frøydis eller Stauda eller noen eller noe noe som helst. Tvert om. Hun gjør det hele og alt stadig mere og mere vanskelig, gjennom sitt svik i frykt og dumhet.
   Og så unødvendig og motsatt rett og riktig!
---
   Barnevern-tjenesten i Vindafjord, Haugesund og Norge i aksjon.
   Med sine "fullmakter".
   Og hva og hvem skal de så skylde på?
   Og de andre?
---
*****