-- 20100128-fra-RLH-til-Gulating-lagmannsrett.html                 --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH:
Avsendt samtidig kopi (videresendelse) til Norges Høyesterett - sak nr. 09-182138ASD-GULA/AVD1.    

-- 20100128-fra-RLH-til-Gulating-lagmannsrett.html          Avsendes pr. e-post 28.01. 2010 kl. 14.25.
 
   Til:
   Gulating lagmannsrett - ang. sak nr. 10-10785 - Rune Leander Hansen - Trude Monica Hansen
 
   Fra:
   Rune Leander Hansen, Tindeland, 5568 Vikebygd
 
   Dato: torsdag 28.01. 2010.
 
   I forhold til vesentlige sider av saken og min begæring om midlertidig avgjørelse skjer i disse dager hendelser som belyser saken og som ytterligere viser at min saks-fremstilling er korrekt og sann.
   Jeg vedlegger her nu den skriftlige dokumentasjon jeg her nu har angjeldende dette som nu i disse dager skjer, i form av 17 vedlegg.
   De viktigste av disse er kanskje
   - 20100114-Midlertidig-enkeltvedtak-Haugesund-k.html  og
   - 20100114-RLH-kommentert-Midlertidig-enkeltvedtak.html
   Men nok de andre er også viktige. For eksempel klagen ifra Frøydis:
   - 20100125-Klage-til-Fy-nemnda-fra-Froydis.html
   Det fremgår med all tydelighet av Frøydis sin klage at Frøydis og hennes søster Stauda Sofie nu ytterligere og intenst blir presset og truet av Barnevern-tjenesten, mere enn noensinne. Alvoret av dette fremgår iøvrig av Barnevern-tjenestens midlertidige enkeltvedtak datert 14.01. 2010 - og da særlig av slutten i det.
   Hva iøvrig angår det vedtaket, så har jeg vanskelig for i det heletatt å finne en eneste sann setning i det. Dette fremgår av vedleggene nu, og av sakens dokumentasjon iøvrig.
 
   Hva som nu har skjedd og skjer er såvidt alvorlige forhold og utdypende i forhold til saken slik den er fremlagt for retten, at jeg nu skynder meg med å informere retten.
   Hva jeg og mine barn underveis i saks-komplekset og har vært og er utsatt for, efter instruks ifra Iren K. Hebnes, er veldig meget grove kriminelle ugjerninger, både i forhold til Straffeloven og Menneskerettsloven (1999).
   Også retten har og skal ha en rolle og et ansvar i denne litteratur, i disse realiteter. Både i og for samtid nu og for eftertid.
 
   Hva vil retten og den enkelte ansvarlige der for sitt vedkommende gjøre for å rydde opp i disse forhold nu?
 
   Med hilsen fra
 
   Rune L. Hansen
 
Vedlegg:
- hus-inkvisisjoner-fam-hansen.html 
- 20100113-dbn-den-nye-kidnappingen.html 
- 20100114-Midlertidig-enkeltvedtak-Haugesund-k.html
- 20100114-fra-Fylkesnemnda-til-BVT.html
- 20100114-RLH-kommentert-Midlertidig-enkeltvedtak.html
- 20100115-klage-fangehold-barna.html
- 20100116-reaksjon-fra-dr-Tungesvik.html
- 20100117-dbn-RLH.html
- 20100118-dbn-RLH.html
- 20100118-fra-Fylkesnemnda-til-RLH.html
- 20100119-dbn-RLK.html
- 20100120-til-bvt-fra-TEG.html
- 20100122-mere-klage-fra-RLH-v-adv-Thingvold.html
- 20100122-Politi-anmeldelse-kidnapping-fangehold.html (skisse)
- 20100124-til-Fy-nemnda-fra-RLH.html
- 20100125-Klage-til-Fy-nemnda-fra-Froydis.html
- 20100126-til-Fy-nemnda-fra-RLH.html
 
---
Avsender adresse:
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no

---