-- 20100204-fra-HR-Kontor-til-RLH.html                  --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom 05.02. 2010 pr. post.          


 

HØYESTERETTS KONTOR

(( + Norges våpenskjold med løve med øks. ))


Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd

Jnr. 1767/2010                    

Sak nr. 2010-007, sivil sak, anke over beslutning:
Rune Leander Hansen mot Trude Monica Hansen

Jeg viser til Deres e-poster 16., 17., 28. og 29. januar 2010 samt 1. februar 2010 hvor e-postene 28. januar og 1. februar 2010 hadde vedlegg.

Høyesteretts ankeutvalg avgjorde 25. januar 2010 Deres anke i sak nr. 2010/107 over Gulating lagmannsretts beslutning og kjennelse 22. desember 2009 i sak nr. 09-182138ASD-GULA/AVD1 mot Trude Monica Hansen. Saken er nå rettskraftig avgjort.

Under henvisning til Deres e-poster, gjøres De for ordens skyld oppmerksom på at Høyesterett bare har anledning til å behandle de saker som kommer inn i form av anke over avgjørelser truffet av lavere rettsinstans. Høyesterett kan derfor ikke yte hjelp eller foreta seg noe ytterligere på grunnlag av Deres henvendelser.


Med hilsen
Høyesteretts kontor den 4. februar 2010

Kjersti Buun Nygaard  ( + underskrift )
fung. assisterende direktør
---


Adresse:
Høyesteretts kontor,
Postboks 8016 Dep, 0030 Oslo
Kontoradresse: Høyesteretts plass 1, 0180 Oslo. Telefon: 22 03 59 00. Telefaks: 22 33 23 55. E-post: post@hoyesterett.no  
Hjemmeside: www.hoyesterett.no  

---