-- 20100209-fra-NAV-til-RLH-ang-barnetrygd.html           --- BREVENE ( ekstern ) --- NAV-brevene-index.html  ( intern ) ---Kopi / avskrift - RLH: Ankom med posten mandag 15.02. 2010.            Til:
Hansen Rune Leander
Vikebygd
5568 Vikebygd

Fra:
NAV VINDAFJORD
NAV FORVALTNING KARMØY
BARNETRYGD - MELDING OM VEDTAK
F.nr. 061255 *** ** (Oppgi f.nr. ved henvendelser til oss)

Vi har stanset barnetrygden din fordi du ikke lenger fyller vilkårene for rett til barnetrygd.

Barnetrygden for 2 barn født 251293 og 240597 blir derfor stoppet fra februar 2010.

BEGRUNNELSE
Foreldre (eller annen omsorgsperson) som har barn under 18 år boende fast hos seg i Norge har rett til barnetrygd. Dette følger av paragraf 2, første ledd i lov om barnetrygd.

Vi har fått opplyst fra Barneverntjenesten i Haugesund kommune at ovennevnte barn flyttet fra deg til beredskapshjem 13. januar 2010. Dette er grunnen til at barnetrygden er opphørt.

VEILEDNING OG KLAGE
Dersom du har spørsmål til vedtaket, kan du ta kontakt med oss. Mer generelle opplysninger finner du på vår internettside, eller på vår servicetelefon: 810 33 810.

Du kan klage på dette vedtaket. Klagefristen er seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen skal sendes til NAV lokalt.

Du har sammen med dette vedtaket mottatt en orientering om dine rettigheter og plikter vedrørende barnetrygd. Det er viktig at du melder fra til oss om endringer som kan ha betydning for barnetrygden. Vi ber deg derfor lese den vedlagte orienteringen.

Vi gjør oppmerksom på at du etter forvaltningsloven paragraf 18 har rett til å se sakens dokumenter.


Vennlig hilsen

NAV VINDAFJORD
NAV FORVALTNING KARMØY

WENCHE O. HAALAND  ---