-- 20100211-Forsvarer-bytte-til-adv-CSMoller.html               --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH:           
Erklæring om forsvarerbytte


Jeg ønsker advokat Cecilie Schløsser Møller, advokatfirmaet Elden DA, oppnevnt som min forsvarer i sak 09-023220AST-GULA/AVD 12.


           ( + underskrift )
______________________________
Rune Leander Hansen


---