-- 20100219-Tilsvar-fra-bvt-Haugesund.html   - I pdf-format ( ekstern ) -    --- BREVENE ( ekstern ) -

RLH: Kopi av dette Tilsvar datert 19.02. 2010 ankom meg i pdf-format pr. e-post 27.02. 2010 fra min advokat Thingvold. .    


UFERDIG

---