-- 20100220-tre-dikt-svar.html                   --- BREVENE ( ekstern ) -

          Hei og god dag dr. Tungesvik.
   Jeg tenkte at dine spørsmål kan utdypes på så forskjellige vis, til og med også via noen dikt.
   Her er tre dikt jeg i farten fant i så måte og her nu oversender deg.
   Jeg skriver ofte og gjerne dikt. Til vanlig i livet omtrent daglig, i tillegg til også andre skriverier og selvfølgelig mest av alt i liv og gjerning, i og for alt det nære og kjære - i ydmyk nestekjærlighet. (Ydmyk og hensynsfull nok håper jeg inderlig alltid.) Uskyld, menneske og menneskeverd må ikke krenkes, men i trivsel, frodighet og glede få utfolde seg.
   Beste hilsen fra Rune!
   
 
---

Til barnet

Himmeldøren stod på gløtt
den dag da du ble født!

Av og i Guds kjærlighet,
den dag så full av hærlighet!

Varmere ble verden den dag,
i din soloppgang til velbehag!

Aldri siden er den lukket.
Aldri siden er den slukket!

Du strålte og glødet i sødme,
så våre kinn blusset i rødme!

Din utfoldelse så skjønn,
ifra vår inderlighets bønn!

Du grodde og blomstret så hærlig.
Du bodde i verden så kjærlig!

Din uskyld så ren en kjerne.
Tross mørket er du dog en stjerne!

I verden ikke du druknet.
I verden ikke du sluknet!

*
Rune L. Hansen, 03. 2001.

***
--- Ærlighetens kraft er stor!

Ærlighetens kraft er stor!
Når i hvert av dine ord den bor.
Ord særdeles hensynsfulle.
Av Ordet meget fulle!

Ærlighetens kraft er stor!
Større enn mange jo tror.
De tvilende vet det nok ikke.
Deres ord er altfor kvikke!

Ærlighetens kraft er stor!
Når i hvert av dine ord den bor.
Sterkere enn alt det annet!
Ingenting annet blir sannet!

Ærlighetens kraft er stor!
Ærligheten ikke bare tror.
Er selve hjernen - i hærligheten!
Er selve kjernen - i kjærligheten!

*
Rune L. Hansen, 02.04. 2006, Vikebygd.

***
---  Nødens katakombe

Jeg lader mitt dikt,
med linjer i skikt,
med næringsrike ord
ifra erkjennelsens bord.

Linjer med sprengkraft,
lagt som tømmer i laft.
Frem står et stemningsbilde,
ifra virkelighetens kilde.

Ord som ingen vil svikte,
er hva jeg må dikte.
Å frembringe, og å bevinge, ord,
er lettere enn du tror.

Bare ett må du huske:
- aldri å jukse!
Og dette må du lære:
- at ordene i alt må være,
200 prosent kjærlige og ærlige!
Da blir de hærlige!

Da ble de hensynsfulle.
Da ble de som de skulle!
Da blir de også
nokså lette å forstå.
Både nødens katakombe
- og litt av en bombe!

*
Et dikt av Rune L. Hansen, 03.09. 1997.

***
---