-- 20100302-NY-HEKSEBOK.html                          --- BREVENE ( ekstern ) -
 
   


   Ny Heksebok, ifra forstå-seg-påere
   Anmeldelse fra Rune L. Hansen, 02.03. 2010

---
   Folk flest klarer ganske enkelt ikke å forestille seg graden av utrolig frekk løgnaktighet som en krigførende såkalt Barnevern-tjeneste drister seg til!
   Frekkheten og løgnaktigheten kan være så fantasifull og overgående alt at noenlunde anstendige mennesker umulig tror det mulig!

   Og det ikke minst i dokumentasjon som fremføres for myndighetene, så som for eksempel fylkesnemnda, retten, trygdeetaten og politiet!
   Ingen tror det mulig. Det har dog gått vane og industri i at det skjer.
---
   Jeg avsendte i formiddag pr. e-post et internt skriv med overskriften "Kriminell basis og kriminell konsekvens" ( ekstern ) til min advokat Tone Lill Thingvold, pluss kopi til flere andre.
   Jeg har iøvrig snakket med henne og flere advokater i dag.
---
   Jeg mottok med posten i eftermiddag i en stor konvolutt ifra min advokat Thingvold en kopi av en ny Heksebok fra den såkalte Barnevern-tjenesten, datert 23.02. 2010, med overskriften "Begjæring om avgjørelse til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland" - et nytt forslag til vedtak ifra deres side ( ekstern ), som de vil Fylkesnemnda skal avgjøre å fatte.
   Fullstappet av løgn, krenkelser, trakassering og sverting, som vanlig.
   To skriv ifra dr. Tungesvik - hans vurdering datert 03.04. 2009 og hans erklæring datert 10.09. 2009 har de dog antagligvis ikke våget å utelate, men plassert helt bakerst i hekseboken.
   Også denne Hekseboken et uttrykk for grov kriminell virksomhet, med ondskap og konsekvenser langt inn i det perverse. Og solid forakt for menneskeverdet, de felles-menneskelige verdier, lov og rett og alt og ethvert som har med anstendighet å gjøre.
   Den er nemlig ikke bare et uttrykk for grov uforstand, men for aktiv særdeles ond vilje og onde hensikter.

   Det står blandt annet følgende å lese i deres forslag til vedtak:
   "Barneverntjenesten har sett det som nødvendig å fremme sak om omsorgsovertagelse av barna, da barnevernet vurderer at mor ikke er i stand til å beskytte barna mot at far igjen får barna til å oppholde seg hos ham. Far er psykisk syk og har fremmet drapstrusler mot mor. Når barna har oppholdt seg hos far har de ikke gått på skolen og fått være lite sammen med sin mor."
   Og følgende:
   "Barnevernets forslag til samvær mellom barna og far er 2 timer 2 ganger i året med rett for barnevernet til å sette inn tilsyn og å bestemme hvor samværet skal finne sted. Barnevernet vurderer at et mer omfattende samvær vil virke forstyrrende inn på deres utvikling i forhold til bevisstgjøring av egne behov, ønsker og følelser, samt at et mer omfattende samvær vil kunne virke forstyrrende inn på deres muligheter til å utvikle en realistisk og nyansert virkelighetsoppfatning. / Tilsyn anses nødvendig for å forhindre at far tar barna med seg hjem og nekter å la dem komme tilbake til mor. I tillegg anses tilsyn nødvendig for å forhindre at far påvirker barna negativt ved å gi fritt utløp for sine holdninger og negative omtale av personer og instanser."

   Hvorfor skriver de ikke kortfattet likså gjerne: Korsfest ham eller halshugg ham, - han er en kjetter! Han misliker hva vi holder på med.
---
 
Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net