-- 20100305-Den-nye-Hekseboken.html                   --- BREVENE ( ekstern ) -
   Den nye Hekseboken
   herunder kommentert av Rune L. Hansen

-- Dagboks-notater, fredag 05. mars 2010, Vinberget:

   Litt sne og litt vind her ute tidlig i dag. Temperaturen omkring null grader klokken 09.30.
---
   Ens far og ens mor er noe unikt som ikke lar seg erstatte av noe som helst annet.
   Det samme er ens barn for en far og en mor.
---
   Jeg gjentar hva jeg skrev i går:
   Den såkalte Barnevern-tjenestens ansatte mennesker har ingen bedre kompetanse enn andre hva gjelder omsorg eller ansvarlighet i forhold til barn. Men de tror seg å ha det, på bekostning av andre. De er en krigførende synse-mafia.
---

   Den nye Hekseboken - Heksebok 2010-A ( ekstern ), fra den såkalte Barnevern-tjenesten i Haugesund, er mildt sagt elendig litteratur fra mildt sagt elendige, og forfalskende, forfattere - i forhold til virkelighetens verden. Kjernen i den nye er som kjernen i den gamle (Hekseboken 2008), den instruksjon Iren K. Hebnes ga Kirsten Westlye (og flere til, deriblandt Arild Austrheim), ment som døds-støtet. Nu har i tillegg Anne Sternhoff ved Barnevern-tjenesten i Haugesund kastet seg inn i den samme instruksjon. Interessant iøvrig å legge merke til at Arild Austrheim ved Lensmannskontoret (og kommunestyret) i Vindafjord ytterligere bekrefter seg å ha samarbeidet med Iren K. Hebnes.
   Bildet av hvordan ondsinnede viljer gikk inn i det perverse og uhyre grovt kriminelle tydeliggjøres noe. En ting er at deres hensikter og handlinger har vært og er kriminelle, men det fremgår av Anne Sternhoff med mere tydelighet også hvordan de små detaljer konsekvent forvrenges for å skape inntrykk av en egen bedre virkelighets-oppfattelse! Hva hun selv samtidig ikke skjønner, eller håper andre ikke legger merke til, i sine frekke forfalskninger, er at hun samtidig er grovt selv-avslørende, til langt inn i det perverse. Dette fordi hun samtidig tror seg å bli oppfattet som snakkende ut fra kompetanse i livet. Det hele blir dermed nokså meget latterlig, vemmelig og sinnssykt egentlig. Og viderefører - foreløbig, enda - den kriminelle galskapen. Og det er jo det som er det verste med det hele. Og løgnaktigheten og ubesindigheten!

   Det blir egentlig nærsagt altfor latterlig psykt når en ser hvordan slikt noe av kriminell selvbestaltet kompetanse for eksempel fritt frem opererer som psykiatere! (Som tidligere - for eksempel i sitt mandat til Kirsten Westly.) Og det endatil i et (uhyre grovt) saksfremlegg for Fylkesnemnda. Og med løgner og påstander ment i særdeles spesielle hensikter.
    Og dessuten ser seg som å være ikke bare dommere (utenfor lov og rett), men endog liksom både lov-givende, dømmende og straffende myndighet! Det hele mildt sagt så sykt og gjennom-skuelig at den som forholder seg medvirkende og delaktig i det vel selvfølgelig også må kunne sies å være med-skyldig i det?!
   Slikt noe er ikke bare kriminell trakassering, ære-krenkelse og terror, men også forskjellig annet som i henhold til Straffeloven er ulovlig og straffbart!
   Å fremføre ondsinnede løgner i saks-dokumentasjon for forvaltning og myndigheter for eksempel, er både ulovlig og straffbart.
   Hva kjenner vel slikt noe til, eller bryr seg om, anstendighet?! Eller fakta og realiteter?! Slikt noe har dessuten også utvetydige sider og aspekter som omhandler ensidighet og diskriminering, og mye annet!

   Jeg nevner her, angående deres saks-dokumentasjon, noen få eksempler fra Straffeloven, enkle og greie nok å forstå:
   
   "§ 120:  Har en offentlig Tjenestemand i nogen Tjenesten vedkommende Protokol anført Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, eller har han ved Udfærdigelsen af Protokoludskrift, Telegram eller Telefonmeddelelse eller ved Stempling, Merkning eller anden tjenstlig Erklæring, der er afgiven for at tjene som Bevis, anført eller bevidnet Usandhed eller lagt Skjul paa Sandheden, straffes han med Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 3 Aar, men indtil 6 Aar, saafremt han har handlet i Hensigt at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."

   "§ 123:  Misbruger en offentlig Tjenestemand sin Stilling til ved Foretagelse eller Undladelse af Tjenestehandling at krænke nogens Ret, straffes han med Bøder eller Tjenestens Tab eller med Fængsel indtil 1 Aar. / Har han handlet for at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding, eller er ved Forbrydelsen betydelig Skade eller Retskrænkelse forsætlig voldt, kan Fængsel indtil 5 Aar anvendes."

   "§ 166:  Med Bøder eller med Fængsel indtil 2 Aar straffes den, som afgiver falsk Forklaring for Retten eller for Notarius eller i Fremstillinger, han som Part eller Retsfuldmægtig i en Sag fremlægger for Retten, eller som mundtlig eller skriftlig afgiver falsk Forklaring til nogen offentlig Myndighed i Tilfælde, hvor han er pligtig til at forklare sig til denne, eller hvor Forklaringen er bestemt til at afgive Bevis. / Paa samme Maade straffes den, der bevirker eller medvirker til, at en ham vitterlig usand Forklaring i noget af de ovennævnte Tilfælde afgives af en anden."

   "§ 189:  Den, som i inden- eller udenlandske offentlige Dokumenter eller Bøger eller i Lægeattester afgiver urigtig Erklæring angaaende nogen Begivenhed eller Omstændighed, hvortil Erklæringen er bestemt til at afgive Bevis, eller som bevirker eller medvirker til, at saadan Erklæring afgives, straffes med Bøder eller med Fængsel indtil 1 Aar, men indtil 3 Aar, saafremt Hensigten har været at forskaffe sig eller andre en uberettiget Vinding eller at skade nogen."
   Og: "§ 190:  Den, der har benyttet som rigtig nogen saadan Erklæring som i § 189 nævnt, straffes saaledes som der er bestemt."


   
   Så altfor lettvint å fremme forhastede slutninger på kriminell bekostning av andre! Å la den gull-vekten en skal veie sine ord på være fraværende i livet og i saks-komplekser!
   Besinnelse og beskikkelse burde som et første, for å si det med snart to tusen år gamle Paulus, starte med hengiven respekt for lov og rett, for de felles-menneskelige verdier. Og ikke minst - i og for og med Ordet! En blir hensynsløs uten.
   Neste-kjærlighet i praksis er ikke svik!
---
   Med sin frekke manipulering med overdådig løgnaktig dokumentasjon har nu Iren K. Hebnes sin såkalte Barnevern-tjeneste efter fire år med terror og kriminelle ugjerninger klart å ødelegge og å mishandle vår familie på det groveste. Blandt annet også ved kidnappinger og fangehold av barna, og med uhyre grove trusler, mishandlinger, krenkelser og trakasseringer også overfor de.
   I realiteten er på groteske sett og vis også alle våre 7 umyndige barn nu av Iren K. Hebnes og medskyldige kidnappet og holdt i fangenskap, kneblet, grovt truet, mishandlet og fratatt sine rettigheter. Frøydis og Stauda hos fangevoktere i Skjoldastraumen, i et fengsel betegnet som "beredskapshjem" eller "fosterhjem". Deres fem yngre søsken i et annet slags beredskapshjem eller fosterhjem i Skoglandsveien 108 med sin mor (umyndigggjort og grovt truet) tilstedeværende, med Iren K. Hebnes og Anne Sternhoff og deres medskyldige som en slags kunstig far og mor som fangevoktere!
   Pågående enda uhyre grov kriminell virksomhet - bak kulissene. Frem i og for dagen skal det uansett! Det - og mere til! Selvfølgelig.
---
*****

Rune L. Hansen,
Tindeland,
5568 Vikebygd.
Tlf. 53 76 76 87 mob. 91 72 99 20,
E-post: hunwww@online.no
Internett: http://hunwww.net