-- 20100317-RLH-Kommentert-Dom-fra-Gulating-lagmannsrett.html  --- BREVENE ( ekstern ) --- dbn RLH ( ekstern ) ---> Straffesak-fengslingen-av-RLH-21-10-2008.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Herunder mine setning-for-setning kommentarer til dom datert 17.03. 2010 fra Gulating lagmannsrett ( ekstern ). Og eget skriv med min setning-for-setning gjennomgang av dom fra Haugaland tingrett datert 15.01. 2009 ( ekstern ). Se iøvrig Oversikt for mere informasjon om saken ( ekstern ).      


UFERDIG

---