-- 20100317-Utsnitt-ang-FY-og-Kjennelsen-etc.html                  
--- BREVENE ( ekstern ) ---

RLH:    


-- 20100317 Utsnitt ang. Fylkesnemnda, Kjennelsen, etc.:


-- Dagboks-notater, onsdag 17. mars 2010, Vinberget:


   Regn og tåke i natt og i dag.
---
   Nektes jeg endog parts-rettigheter i forhold til kidnappingen og fangeholdet av Frøydis og Stauda så er jeg i realiteten fratatt samtlige av mine barn, og de sin far med mere, uten annet enn fusk og bedrag i fylkesnemnda og retten - og fortsatt uten engang å ha vært gitt mulighet for å anke!
   Det er det faktiske forhold.
   Og hva er det tingretts-dommer Leif Egil Holstad nu egentlig lov-hjemler sin Kjennelse datert 11.03. 2010 med? Hvilken lov-hjemmel?
   Med seg selv og Barnevern-tjenesten sin synsing?! I steden for lov-bestemt lov-hjemmel og for å forbigå lov-bestemte bestemmelser! Treff-sikkert motsatt lov og rett. (Selvfølgelig har de ikke lov til slikt. Loven har bestemmelser som forbyr slikt også. Det skjer dog altså likevel. Mildt sagt.)

   Iøvrig trenger en ikke å ha briller på seg for å skjønne hvordan det vil gå i Fylkesnemnda uten at jeg skal ha parts-rettigheter. Det er jo klart og tydelig for enhver som ser situasjonen slik den skriftlig foreligger ifra Barnevern-tjenesten sin side hva som da kommer til å skje. Det har de jo selv sagt. At poenget for de er at Frøydis og Stauda ikke skal til mor, for da tar de seg hjem igjen enkelt og greit med bussen.
   Og hva kan vel Frøydis sin advokat stille opp med hvis jeg ikke engang skal ha parts-rettigheter? Ingenting.
   Og hva har det vel iøvrig for særlig betydning for Frøydis og Stauda om Fylkesnemnda gjør rettskraftig vedtak som bestemmer at de må bo hos Trude eller hos fremmede? Det blir nokså hipp som happ! Men det er altså ikke hos Trude Fylkesnemnda kommer til å bestemme at Frøydis og Stauda må bo, fratatt sine foreldre, sine liv og livsverdier.
   Og skal jeg altså være fratatt endog parts-rettigheter, da sier det seg selv iallfall absolutt hvordan det går og hva Fylkesnemnda bestemmer. Som videre igjen altså ikke skal være mulig å anke!
   Utspekulert svindel og bedrag det hele! Som de fleste jo lar seg lure av. Foranstaltet av representanter for forvaltningen med veldig mye erfaring i slikt noe.
   De vet så absolutt hva de holder på med. Det dreier seg hele veien om å lure seg unna lov og rett, og om kunsten å mishandle mennesker for å få det som de vil. Enkelt og greit. De har holdt på lenge med slikt.

   Forhastede slutninger ifra min side?
   Vent og se, - og undersøk selv. Egentlig vel nokså uproblematisk lett å se?

   Iøvrig: Det kan bare være en grunn til at Frøydis og Stauda ikke allerede har tatt seg hjem igjen, hvis ikke fangenskapet er 100% vanntett - og det kan det jo nærsagt umulig være. (Tar jeg dum som jeg er sjangsen på å si.) Nemlig det at de håper og tror på muligheten for myndighetenes inngripen for å frigjøre de. Uten det ville de ha vært hjemme igjen både en og flere ganger allerede. De kan under ingen som helst omstendighet vente til de blir 18 år. Det gjør de under ingen som helst omstendighet. Det er det uproblematisk for meg å si. Jeg kjenner alle mine barn. Det er jo dessuten ikke så mange dagene siden jeg snakket mye med Frøydis - i Stavanger, i forbindelse med rettssaken, forrige uke. Frøydis og Stauda har alltid stått støtt og solid sammen med hverandre og for hverandre. I hele sitt liv. Det er derfor Anne Sternhoff så gjerne vil skille også de ifra hverandre.

   Slik er altså situasjonen nu. Samt at saksbehandler Anne Sternhoff i Barnevern-tjenesten i Haugesund, som styrer fangeholdet av Frøydis og Stauda, mere og mere overfor Frøydis og Stauda har begynt å snakke om at også Idun er sinnssyk! Den selvbestaltede allsidige spesialist i psykiatri, Anne Sternhoff, har talt. Jeg bare nevner også det her nu.
   Samme Anne Sternhoff sier iøvrig, efter hva jeg har hørt, at Frøydis og Stauda er late! Jeg, pappa Rune, sier imidlertid, at er det en ting Frøydis og Stauda så absolutt aldri noensinne har vært - så er det late! De vet ikke engang hva kjedsomhet er, - før nu!

   Men nu har altså også Frøydis og Stauda fått sin egen Heksebok. Hekseboken 2010!
   Skrevet av en sinnssyk, kriminell inkvisisjon. Presist sagt ifra min side.
---