-- 20100318-oversend-meg-papirene.html              --- BREVENE ( ekstern ) -
 
   Hei advokat Cecilie Schløsser Møller -
   Jeg har enda ikke fått kopi av eller oversendt den Bevisoppgave du innleverte, og heller ikke spørre-skjemaet juryen skulle besvare. Hva mere?
   Kan du oversende meg, eller ikke?

   PS:
   Jeg skjønner ikke vitsen med at de fleste av vitnene møtte i retten. Bortsett fra Åse Kristensen og Balder.
   Hei, heter du Frøydis, hei heter du Idun, hei heter du Trygve Einar, hei heter du Anja, - hyggelig å hilse på deg. Nu kan du gå. Slik kortfattet farse og tåpelighet var på det nærmeste det hele.


   Med hilsen fra

    Rune L. Hansen,
   18.03. 2010, Tindeland

 
---