-- 20100514-p-skriv-til-G-lagmannsrett-fra-RLH-Thingvold.html          --- BREVENE ( ekstern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Kopi av dette Prosesskrivet fra min advokat Thingvold til lagmannsretten ankom meg pr. post 18.05. 2010 i en brev-konvolutt fra advokat Thingvold. Brev-konvolutten inneholdt også en kopi av av lagmannsretten brev-henvendelse datert 11.05. 2010 ( ekstern ) som dette Prosesskrivet er et svar på.


UFERDIG

Sak nr.  10-067327ASK-GULA/AVD2               Dato:  14.05.2010---