-- 20100519-Vedr-samvaersrett-fra-adv-TLT-til-adv-Hjelde.html       --- BREVENE ( ekstern ) -        

Se f. eks. også: 
20100511-Ang-nytt-forsok-pa-samvaer-fra-RLH.html ( intern ) -- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) -- Besoksforbud-mv-index.html ( intern ) --Saks-komplekset kronologisk ( ekstern ) -- Kronologi-kidnappinger-barna-saken.html ( intern ) -- Beskrivelser-av-fam-Hansen.html ( intern ) --    
Kopi / avskrift - RLH:


Til:
Advokat Trond Hjelde
Postboks 267
5501 Haugesund

Fra:
Advokat Tone Linn Thingvold,
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
St. Olavsgt. 6, 4005 StavangerStavanger, 19.05.2010                  VEDR. SAMVÆRSRETT – TRUDE HANSEN OG RUNE LEANDER HANSEN.

Det vises til tidligere kontakt i saken.

Haugaland tingrett avsa dom 08.05.2009 ( ekstern ) med slutning om at fellesbarna skal ha samvær med far hver tredje lørdag fra kl. 10 til kl. 16.

Far har ikke hatt samvær med barna, og det bes om at samværsordningen blir praktisert umiddelbart. Mor redegjorde for i sin partforklaring for fylkesnemnda at  hun ønsker at det skal være samvær mellom far og barn slik følger av Haugland tingretts dom.

Dersom mor mener at det fortsatt er nødvendig med tilsyn i forbindelse med avslutning av samværet, bes det om at mor organiserer tilsynsfører. Tilsynfører skal ikke være en person som er tilknyttet barnevernstjenesten jf. dommmens side 16.

Det er presisert i dommen at at det ikke skal være tilsyn under samværet da dette vil være et uforholdsmessig inngrep, og vil svekke kvaliteten på samværet.

Deres snarlige tilbakemelding imøteses.


Med vennlig hilsen


Advokat Tone Linn ThingvoldKopi: klient


---
Adresse:
Advokatfellesskapet Torstrup § Grøsfjeld,
I kontorfellesskap: Adv.fa. Torstrup, Lerum & Eskeland ANS - Advokat Magnus Grøsfjeld,
Advokat Odd Rune Torstrup (H)           St. Olavsgt. 6, 4005 Stavanger                   Telefon: 51 84 47 70
Advokat Magnus Grøsfjeld                    Postboks 140 Sentrum, 4001 Stavanger     Telefax: 51 84 47 71
Advokat Knut Lerum                                                                                               www.torstrup.no
Advokat Ørjan Eskeland
Advokat Hege Veland
Advokat Tone Linn Thingvold
Advokat Berit Johannessen


---