-- 20100609-fra-Trudes-adv-Hjelde-til-Runes-adv.html      --- BREVENE ( ekstern ) --- Ang-samvaer-etc.html ( intern ) --- 

Kopi / avskrift - RLH:
Kopi av dette brevet samt av brev datert 08.06. 2010 fra annen Trudes advokat ( ekstern ) ankom meg med posten fredag 18.06. 2010 i brev-konvolutt poststemplet 16.06. 2010 fra min advokat Thingvold.


Til:
Adv. Tone Linn Thingvold,
p.b. 140,
4001 Stavanger
   Telefax 51 84 47 71

Fra:
Advokat Trond Hjelde,
Advokatene Hjelde & Grindhaug,
Postboks 267,
5501 Haugesund

Haugesund, den 09.06.10      

VEDR. SAMVÆRSRETT - TRUDE HANSEN - RUNE LEANDER HANSEN.

Det vises til korrespondanse vedr. ovennevnte ( ekstern ).

Jeg har innkalt min klient til konferanse i uke 24.

Det er det tidligste tidspunktet jeg kan ha konferanse med henne grunnet reisefravær.

Jeg kommer derfor tilbake til Deres spørsmål.

Dette til Deres orientering.

Dette brevet sendes kun pr. faks.


Med vennlig hilsen

Trond Hjelde  (( + signatur ))
advokat


---