-- 20100709-fra-Rogaland-Statsadvokatembeter-til-RLH.html    --- BREVENE ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( intern ) ---

Kopi / avskrift - RLH: Dette brevet ankom meg med posten 10.07. 2010.  


Fra:
Rogaland Statsadvokatembeter,
Tormod Haugnes

Til:
Rune Leander Hansen,
Tindeland,
5568 VIKEBYGD

Deres ref:            Vår ref:  11059001


VEDRØRENDE SAK 11059001

Jeg viser til Deres mail av 25.06.10 ( ekstern ).

Så vidt jeg kan se knytter Deres skriv seg til en henlagt sak (11059001). Jeg finner ikke grunn til å kommentere enkeltdetaljer knyttet til saken, - eller nærliggende forhold, ei heller mer generelle spørsmål som nevnt på side 3 i ditt skriv.

Når det gjelder barnefordelingsspørsmål, - eller spørsmål vedrørende omsorgsovertakelse, - ligger dette utenfor kompetanseområdet for politi og påtalemyndighet.


ROGALAND STATSADVOKATEMBETER, 09.07.2010

Tormod Haugnes  (( + signatur ))


Kopi: Haugaland og Sunnhordland politidistrikt, som også mottar nevnte mail av 25.06.10, til vedlegg i saken.---
Adresse:
Rogaland Statsadvokatembeter,
POSTADRESSE. Postboks 180, Sentrum, 4001 Stavanger.
BESØKSADRESSE: Nytorget 1, 4013 Stavanger.
Telefon: 51 59 91 60.  Telefax: 51 59 91 61.