-- 20150107-til-SI-fra-RLH.html   --- Statens-Innkrevingssental-brever-index.html ( ekstern ) --- Politi-anmeldelsene-Index.html ( ekstern )

RLH: Avsender dette brevet onsdag 07. januar 
2015, kun pr. e-post (pga av mangel på ressurser). 
Inngår i Politi-anmeldelse nr. 11384062 og 11059001 og 11843944 1732/12-32, etc. 


Til: 
Statens Innkrevingssentral (SI), pr. e-post: firmapost@sismo.no  

Fra: 
Rune Leander Hansen, (født 06.12. 1955) 
Tindeland, 
5568 Vikebygd 

          Dato:  Onsdag 07. januar 2015, Tindeland, Vikebygd


   Til SI, angående brever og saksforhold 

   Jeg henviser til vår brev-korrespondanse og nu spesielt til deres 4 siste brever til meg datert 24.11.2014, 28.11.2014, 19.12.2014 og 29.12.2014 med deres referanse 2737632.

   De 4 brevene fra SI fremmer en påstand om at jeg må betale en penge-sum på omkring 14.500,- kr. Brevene fremsetter dessuten diverse trusler hvis jeg ikke betaler.
   Dessuten nevnes en bot og dom og krav datert 11.11. 2014, etc.

   Jeg antar av disse opplysningene at kravet har sin basis i 
en dom datert 24.06. 2014 fra Haugaland tingrett ( ekstern ), hvor det fremsettes et tilsvarende krav.
   Dommen og kravet er fortsatt til rettsbehandling og ikke ferdig avgjort. Dette fremgår av de to følgende brever:
   
-- 20141113-Ang-anke-habilitet-politi-anmeldelser-etc-fra-RLH.html 
   -- 20141125-fra-Gulating-lagmannsrett-til-RLH.pdf  

   At den og de som fremsetter kravet ikke har gjort oppmerksom på dette skal ikke jeg klandres for.
   Iøvrig gjør jeg særlig oppmerksom på at saken inngår i de samme kriminelle forhold jeg har politi-anmeldt og tidligere har informert SI om. Og også nu er det flere av de av meg politi-anmeldte som fremmer uberettigede og ulovlige penge-krav. Medvirkende også SI.

   Siden jeg og min familie ble kidnappet og ulovlig ble fratatt vår rett til familie-liv har kriminelle ansatt i den offentlige forvaltningen intenst og kontinuerlig forfulgt oss, skadet og ødelagt oss. Også i en stri strøm med brever med falske påstander og ulovlige krav - som i seg selv også utgjør blandt annet terror og tortur.
   Jeg ber derfor her nu også om at ikke SI og ansatte i SI videre medvirker i slikt.


   Med hilsen fra

   Rune L. Hansen,

   Onsdag 07. januar 2015, Vikebygd

---
---