HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -      Hun9711a.htm
HUN / div. avisutklipp etc. / 11, 1997:


OVERSIKT | HUNs FRONT-SIDE | ANNET | DAGEN OG NUET NU | HJELPERE1 | HUNs BARNE-SIDER | HUV | NOTATER |

OPPSLAGSTAVLE | NYHETER | DEBATT-SIDENE | THE END | HDA <<< FORRIGE --- NESTE >>>  


Oversikt -

- PS: Se evt. også NYHETER.

- 10.11. 1997, Dagen, lederplass s. 3, mandag : 
"Gud i alle fag". NB!!!

-


OVERSIKT | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

- 10.11. 1997, Dagen, lederplass s. 3, mandag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
 

Gud i alle fag

    Kan vi få en skole der Gud kommer tilbake i alle fag? Svaret er ja. Et slikt undervisningsmateriale er på vei til Norge.
    I Amerika gjør barna som bruker dette opplegget, det suverent bedre enn barn i den offentlige skolen. Og de stiller først i køen ved opptak til universiteter og høgskoler. God kristendomskunnskap gir en god skole!
    Norsk skole begynte som en kristen skole i 1737. I to hundre år var Pontoppidans forklaring til Luthers lille katekisme skolens hovedbok. I kjølvannet av utviklingslærens gjennombrudd i 1880-årene (der de store dikterne forlot kristentroen), kom det på 1900-tallet en annen utvikling. Fag etter fag ble avkristnet. Til slutt skulle alle andre religioners guder og trosoppfatninger presenteres på linje med kristendommen i en slags objektiv nøytral velvillighet.
    Derfor takker vi for alle de gode lærere. De har et betydelig spillerom i skolen i dag, slik som opplegget er blitt. De kan redde skolens kristendomsfag.
    Derfor kan vi heller ikke slutte med å si oss glad for den nye kristne lærerhøgskolen i Bergen. For den kan gi oss nye lærere som tør å presentere kristendommen slik som den er, ut fra Bibelens krav på at Jesus er veien, sannheten og livet.
    Men vi trenger en revolusjon i pedagogikken i Norge. En kristen friskole i Norge arbeider med å ta i bruk et helt nytt pedagogisk opplegg. Der er ikke bare undervisningsmetoden, men også undervisninsmaterialet nytt. Gud er med både i matematikk og norsk, ja, i alle fag. Hva er mer naturlig?
    Det er Gud som er den store matematiker.
    Det var Gud som gav oss språk.
    Selvstudium og en høy grad av visualisert og systematisk kunnskapstilegnelse gjør at kunnskapsskolen nå kan komme tilbake med de lystbetonte måter å lære på som hører leken og utforskningen til. 
    Det er meget viktig at det nå sitter en kirkeminister som ikke sitter der for å demme opp mot friskoleloven, men for å respektere og etterleve den. 
    Vi står overfor store muligheter i skolen i Norge. 
    Skal den offentlige skolen få del i fornyelsen som skjer, må lærere og foreldre få større frihet til å velge pedagogisk fornyelse. 
    Den offentlige skole vandrer i skyggenes dal. Den er mye i samme situasjon som den sovjetiske planøkonomien før omleggingen under Gorbatsjov. 
    Det skolen trenger, er langt større frihet for lærere og foreldre. De må selvsagt stå sammen om pedagogisk og faglig fornyelse. 
    All mobbingen i skolen, av elever og lærere, viser at A-4-skolen er nedslitt. Enten kan vi ta signalene og fornye den offentlige skolen. Ellers kan skolen bli enda mer nedkjørt og statistikkene enda mer nedslående. 
    Hvorfor er en så redd for frihet i de nordiske land som en gang var frihetens arnested? Vi er norske, og vi tåler frihet!

*

***


---


OVERSIKT | TIL TOPS | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww

HUNs logo

-