HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Mester0.htm

--- Tilblivelsen av et mesterverk /

--- Av Rune L. Hansen, mai 1998 -

 INDEX  |  FORTALE OG TILTALE  |  MESTERVERKET  |   THE END   |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY   |   SAKENS SAKSDOK. ETC.  |


---

Fortale og tiltale,

angående mesterverket:

    Denne kroken på Internettet handler - interaktivt - om tilblivelsen av et mesterverk; handler om - og gjør deg delaktig i - tilblivelsen av diktet "Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken" av undertegnede!
    Et mesterverk, sier jeg? Ja! - Om du tviler eller stiller deg skeptisk på noe vis til et slikt utsagn, så vil dog resultatet efterhånden si sitt klart og tydelig nok, for de fleste. (Også om at jeg ikke på noe som helst slags vis, forhåpentligvis, er hovmodig eller arrogant!) Til de som foreløbig undrer på hvordan jeg i forkant visste det, eller som er interessert i å finne ut mere, kan jeg fortsette:
    Diktet blir mye mere vesentlig, spennende, givende og næringsrikt (også i poetisk forstand) enn f.eks. Henrik Ibsens lange dikt om "Peer Gynt" ( *1 ), - som jeg her nu med vilje nevner som en slags sammenligning. Det vil overgå dette på mange vis, men også være noe ganske annerledes. Og diktet vil på mange vis komme til å bli stående som etslags monument over Norge og store deler av verden i det 20. århundrede. Sann disse ord!
    Diktet er og blir 100% og presist ifra virkeligheten, uten at noe som helst er eller blir endret i forhold til denne vår fellesmenneskelige virkelighet. Men vår virkelighet er og vil for de fleste være, som våger eller interesserer seg for å se den i øynene, det mest interessante og viktige, og mere enn nok!
    De fra før av involverte i angjeldende dikt og sak vil naturligvis også interaktivt kunne involvere seg i diktets og sakens videre gang! Hvilket ikke er bare bare; - særlig ikke - på godt og ondt - for mitt vedkommende og min familie. Som f.eks., at flere av de fra før av involverte i saken - og i og omhandlede i diktet - viker ikke tilbake for å myrde for å forsøke å skjule og dekke over sine illgjerninger! Flere av de har på forskjellig vis gjort det fra før av, og synes eller tror og håper at de har dekket over sine spor godt. Jeg og min familie og dette diktet er således også en slags "trussel" for disse. Angjeldende dikt er således bl.a. også en slags kriminalroman, og også f.eks. skrekkroman, ifra virkelighetens egen verden!
    I tillegg til at den angår også deg, og også eftertiden, kjære leser og medmenneske, på så forskjellig vesentlig og viktig vis, i virkelighetens verden!
    Vær med; - og følg med, følg med!

- OG JEG (ELLER OGSÅ DU?) FORTSETTER EFTERHÅNDEN
OGSÅ HERUNDER:
 

---
---
---
 

~~~~~~~~~~~~~

---TIL TOPS  |

NOTER :

*1 :
Henrik Ibsen (født 20.5.1828 i Skien - død 23.05.1906). Norsk verdenskjent forfatter, kjent særlig for sine skuespill omkring psykologiske og sosiale temaer. Skrev også "Peer Gynt. Et dramatisk dikt" (1875), som også er blitt til teater-forestillinger.
- "Peer Gynt", på norsk og oversatt til engelsk (htm) = http://home.c2i.net/espenjo/home/ibsen/peergynt/
- «Peer Gynt. Et dramatisk dikt» av Henrik Ibsen, oversatt til engelsk.

-
---
 

---
---TIL TOPS  |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
Adresse:
N-5520 Sveio, Norge.

Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
 

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif