HUN / Hjemme Undervisningen i Norge -                                                          Mester1.htm

--- Mesterverket begynner slik:

---

 INDEX  |  TILBLIVELSEFORTALE OG TILTALE  |   THE END  |||   HUNs FRONT-SIDE / MENY   |  SAKENS SAKSDOK. ETC.  |


---

Skaun-skole-saken

(Olav Høstad-saken i Skaun)

Olav Høstad, byråkrat, var en ond, gammel hane.
Han var nu sosialsjef, med noen damer i sin flokk.
Sammen dekket de hverandre når de gikk amokk.
Og det gjorde de ofte nok, - og til en lyssky vane.

En slags Fans værhane, - med kaklende tullhøner.
Ingen av de var på noe sett og vis snille, men ille!
Så ille, - at det kanskje vanskelig lar seg forestille!
Disse var hønsehjerner, med forkvaklende skrøner.

For alle disse gjaldt om å få være Fans kjæle-degg.
Sosialsjefen visste av erfaring, at slikt belønner seg.
På Fans bonde-fangeri best av alt han skjønner seg.
Og slik de kunne, skulle daglig verpes fine gull-egg.

Den makt han hadde var han helt trygg og sikker på.
Som tidligere mangeårig landbrukssjef i kommunen
godt vant med å gale, den gale politikken i basunen.
Karri-ærens pensjonist-tilværelse nu han strikker på.
 
 

FORELØBIG STOPP!
FORTSETTELSEN OG EVT. ENDRINGER OG TILFØYELSER KOMMER!

---
---
---
 
 

~~~~~~~~~~~~~
 

---TIL TOPS  |


Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
Adresse:
N-5520 Sveio, Norge.

Telefon: 52740864. Fax-modem: 52740435.

Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:

http://home.sol.no/hunwww
 

Bilde: logo HUN / Hunl001.gif