HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKUMENTASJON /
Pdx9509.htm  /  PDNR *.rlh for SEPTEMBER 1995  /

---


INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |                          <<<--- FORRIGE  --- || --- NESTE  >>>  

---

23.09. 1995, s. 10, Dagen, torsdag :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
---
 

***


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
26.09. 1995, Dagen, helside s. 12 og 13 / reportasje, tirsdag : "Familien Skjærvik / Hansen henter siste flyttelass i Skaun:
- Forferdelig å bli fordrevet fra hus og hjem", av Svein Villy Sandnes. Om Skaun-skole-saken / Olav Høstad-saken.
---
26.09. 1995, Dagen, helside s. 12 og 13 / reportasje, tirsdag :
( Kopi / avskrift: HUN, rlh )
 

Familien Skjærvik / Hansen henter siste flyttelass i Skaun:

- Forferdelig å bli fordrevet fra hus og hjem

Av SVEIN VILLY SANDNES

Skaun (Dagen): - Vi liker oss så godt her på garden vår at det er smertefullt å måtte flytte til Åmli. Dette sier ekteparet Trude Skjærvik og Rune L. Hansen til Dagen når de pakker det siste flyttelasset. Det er å finne et småbruk som er til salgs i Åmli kommune som er største utfordring for familien nå.

   Dagen besøkte familien Skjærvik / Hansen da de nylig var en tur i Trøndelag for å ta med seg det siste flyttelass til Åmli. Flyttingen skjedde så raskt at en betydelig del av det de skulle ha med seg ble stående igjen. Derfor er det mye som nå skal transporteres sørover.
   - Det er klart at vi liker oss godt i Åmli, bl.a. på grunn av det meget gode forholdet til kommunen, men samtidig er det veldig frodig her på gardsbruket i Skaun. Selve gardsbruket vårt er så ideelt at vi kommer nok til å lengte tilbake hit til Skaun. Derfor er det også så tungt for hele familien å måtte forlate stedet, sier Rune Hansen.
 

Godt samarbeid

   - Hvordan trives du og familien i Åmli?
   - Vi trives meget godt. Åmli kommune opptrer helt annerledes enn Skaun kommune. Nylig besøkte Marta Straume Åmli i forbindelse med at hun har tilsynet med fem barn som har hjemmeundervisning i kommunen. Vi hadde da planlagt et møte med skolesjefen, men dette ble utsatt på grunn av at han måtte en tur til Bergen.
   - Hvor lett er det å etablere seg i Åmli?
   - Forholdet til kommunen er meget godt - men det er totalt annerledes når det gjelder å kjøpe seg et småbruk. Vi har store problemer med å finne oss et sted å bo.
   - Foreløpig bor vi hos en familie som gjør alt for å hjelpe oss - men det er klart at det er et tidsspørsmål om hvor lenge vi kan bo på denne måten.
   - Hvordan ser du på utspillet fra din advokat Liv Clemetsen om at dere kanskje kan komme tilbake til Skaun?
   - Jeg synes at dette er et godt utspill. Etter en tid med en vellykket ordning i Åmli kommune kan det være naturlig å ta kontakt med Skaun kommune for om mulig å få en skriftlig avtale med denne kommunen om at vi kan flytte tilbake og fortsette samme praksis som i Åmli. Er enig med advokat Clemetsen i at noe slikt kan Skaun kommune neppe si nei til dersom ordningen først fungerer godt over en tid i Åmli.

   - Vårt problem er imidlertid økonomien og tidsfaktoren. Vi må selge gardsbruket i Skaun med det aller første for å skaffe økonomi til et småbruk i Åmli. Dette kan gjøre en tilbakeflytting til Skaun vanskelig, men jeg håper først å kunne selge fire hyttetomter som vi kan få mye for.
 

Kjennelsen

   - Hva med rettssaken i Midt-Trøndelag herredsrett til høsten? - Det er gledelig at Skaun kommune nå sier at den ikke har rettslig interesse i saken, og at spørsmålet om hvorvidt våre barn skal møte på skolen derfor ikke blir et tema når Midt-Trøndelag herredsrett skal behandle saken, men da burde kommunen også frafalt kravet om at vi skal dekke dens saksomkostninger på 3000 kroner - slik at hele rettssaken hadde blitt avblåst. Jeg er enig med advokat Clemetsen når hun sier at Skaun kommune ikke kan kreve at vi betaler saksomkostningene når kommunen sier seg enig i vår påstand.
   - Det som heller bør gjøres, er at min familie må få en erstatning for den belastning vi har vært igjennom i løpet av de siste årene.
 

Biologisk jordbruk

   Hansen viser til at familien er svært interessert i biologisk jordbruk og produksjon av matvarer uten giftige tilsetningsstoffer. Det samme gjelder også forskjellige mat-, medisin- og krydderplanter som vi her i landet gjorde oss nytte av for lenge siden - men som man i dag ikke benytter. Derfor er hele småbruket preget av at man har gått tilbake til denne formen for produksjon. Tre mål av eiendommen har vært avgjerdet til griser. Flere av grisene har født ute i det fri.
   Dagen blir med familien Hansen på en meget interessant vandring gjennom hagen - en hage med planter som kan brukes til det meste.
   Lengst nede i hagen er det inngjerdet en egen lekeplass for barn. Her er det bygd noen enkle små lekehus, og det er også meningen at det skal plantes en del planter som barn kan holde på med inne på lekeplassen.
   - Det var meningen å gi barna et fint område som de kunne leke på, men nå er det hele overgrodd av gress på grunn av at vi har forlatt Skaun og ingen steller området, sier Hansen.
   Han har svært gode kunnskaper om det som går på biologisk jordbruk og lignende.
   - Jeg kunne tenke meg at å gi både mine egne barn og gjerne også andre barn kunnskap om de mange planter som jeg har her på bruket, men også om biologisk jordbruk, sier Rune Hansen. Han legger ikke skjul på at han er skuffet over at han nå har blitt presset til å flytte til en annen kommune. På den annen side gir ikke Hansen uttrykk for bitterhet.
 

Uheldig presseomtale

   Trude Skjærvik viser til at hun i løpet av de siste årene har fått et annet syn på aviser og journalister enn hva hun hadde tidligere.
   - Før festet jeg lit til det jeg leste i avisene, men etter det vi har gjennomgått tar jeg nå alltid det som står i aviser med et visst forbehold, sier hun. Hun viser til at det ble store oppslag i en rekke aviser etter at en gris døde i midten av februar.

   Familien hadde anskaffet seg en del villsvin samt en helt vanlig gris. Grisen var annerledes på farge og utseende enn villsvinene og ble stadig mobbet. En dag i midten av februar satte denne seg fast inne i fjøset. Han skrek noe forferdelig. Trude våget ikke å forsøke å få den løs og Rune var i Trondheim slik at det gikk svært lenge før grisen ble befridd. I mellomtiden hadde villsvinene plaget den. Dagen etterpå var grisen død.
   Rune Hansen valgte å grave den ned i snøen på den siden av fjøset der det var skygge. Dette for å kompostere den til våren.
   - Senere utpå vinteren kom distriktsveterinæren på en rutinekontroll. Han spurte om hvordan situasjonen var - og vi forsøkte å gi en så dekkende beskrivelse av situasjonen som mulig, sier Rune Hansen og fortsetter:
   - Vi fortalte om grisen som døde og opplyste at den lå under en halv meter snø. Videre spurte veterinæren også om det var andre dyr som hadde dødd. Vi svarte at det var en grisunge som døde like etter fødselen, noe som ikke er uvanlig når det gjelder grisunger i store kull.
 

Forfulgt av journalister

   Hansen føler seg overbevist om at folk i ledelsen av Skaun kommune på en eller annen måte må ha tipset en journalist i Adresseavisen om at en gris hadde dødd på garden - og at dette kunne bli en god sak. Videre at det sannsynligvis også var andre ting som det kunne skrives om på garden.
   - Den måten journalisten opptrådte på - og det resultat som kom i Adresseavisen kan tyde på at journalisten var ute på et «spesialoppdrag» for visse personer i ledelsen i Skaun kommune, sier Hansen.
   - I reportasjen som journalisten laget var det en mengde påstander som var uriktige. Den ene grisen som lå nedgravd økte i antall slik at leserne fikk inntrykk av at det over hele gården lå døde griser nedgravd på samme måten. Videre ble det av Adresseavisen fremstilt slik at barna i familien gikk omkring og gnagde på de samme skorpene som grisene. Avisen hadde «Vasser i selvdøde dyr og møkk» som overskrift - pluss bilder som også gav et helt feil helhetsinntrykk, sier Hansen.
   - Hva førte dette til?
   - For det første førte dette til at vi mistet kontakten med naboene. Før dette hadde vi god kontakt med naboene, men etter avisoppslagene var det slutt på denne kontakten.
   - For det andre mistyet vi også kontakten med en rekke gode venner. Disse tok avstand fra oss etter at de hadde lest avisene.
   - For det tredje ble det på oppslagstavlene - både på Samvirkelaget på Eggkleiva og i Skaun rådhus - satt opp anonyme plakater der budskapet var at barnevernet måtte gripe inn mot vår familie.
   - Dette var meget hardt psykisk for hele familien. På en måte ble dette en tilleggssak - en ekstra belastning i i tillegg til belastningen i forbindelse med hjemmeundervisningssaken.
 

Folk reagerte positivt

   - Hvordan reagerte folk som kom?
   - Det var veldig mange som begynte å snakke om oss etter at avisoppslagene dukket opp. Vi fikk besøk av folk som kom fra både Orkdal og andre steder og som gjerne ville se hva vi drev på med, men den ene etter den andre av disse oppdaget ved selvsyn at det inntrykk som media hadde skapt var feil. Bl.a. var det i media snakk om at dyr hadde dødd på grunn av at de var avmagret, men dette var feil. Folk som kom kunne se at dyrene var ikke avmagret.
   - Hvordan opplevde dere denne situasjonen?
   - For de som ville stanse hjemmeundervisningen vår, var dette oppstyret i avisene om døde griser osv. meget kjærkomment. På en måte ble vi satt under dobbel ild.
   - En dag kom en kamerat av vår åtte år gamle sønn på besøk. Gutten på ti år fortalte til vår sønn at dersom han ikke begynte på skolen ville barnevernet ta barna i familien og politiet ville sette foreldrene i fengsel. Dette var noe han hadde fått høre på skolen.
   - Jeg måtte ta kontakt med guttens foreldre og be dem snakke til gutten slik at han ikke fortsatte med slik feilinformasjon.
 

God attest

   - Det har vært mye snakk om barnevernet i forbindelse med denne saken. Har barnevernet vært hos dere?
   - Ja, for en god stund siden hadde vi besøk av folk fra barnevernet i Skaun kommune. Disse laget en grundig rapport etter besøket - og hele rapporten var en sammenhengende bekreftelse av at alt var i orden. Enhver konklusjon var til vår fordel. Bedre rapport fra barnevernet kan du lete lenge etter, sier Rune L. Hansen.

---

BILDE 1 (stort bilde) av 3, med teksten:
   TRIVES GODT: - Vi trives godt i Åmli kommune på grunn av kommunens positive holdning, men samtidig er vi veldig glad i småbruket her i Skaun, sier Trude Skjærvik og Rune L. Hansen på tunet på hjemgarden i Skaun. Fjøset til høyre og våningshuset til venstre.

---

BILDE 2 av 3, med teksten:
   GRILLSTED: Ovenfor husene har Trude og Rune laget et enkelt grillsted.

---

BILDE 3 av 3, med teksten:
   PÅ SYKKEL: Idun på syv år og Balder på åtte på sykkel.

---

***
 

---


TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

---
---

TIL TOPS | INDEX | THE END ||   HUNs FRONT-SIDE / MENY |   

Denne side er fra (This page is from):

( PS: Se efter hovedmeny og  evt. ny adresse ved å klikke her! )

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-7977 Høylandet, Norge.
Tlf.: 74321530. Fax-modem: 74321530. Mobil: 95239408.
Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww