HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9408.htm  /  SDNR *.rlh for AUGUST 1994  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


---

SDNR---rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR33-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

 

 MANDAG 15. AUGUST 1994.
TIL
  LENSMANNEN I SKAUN,
  7353 BØRSA.
 

      POLITIANMELDELSE
      ----------------

      Jeg politianmelder med dette dagsavisen Sør-Trønderen, for en artikkel om min familie og meg under overskriften "Feil signal" på lederplass i avisen, grovt injurierende og ærekrenkende ord, og en krenkelse av omdømmet. Henviser til Straffelovens $$ 246 og 247.
      Vedlegger en kopi av den artikkelen det gjelder, som stod på trykk der i slutten av april eller begynnelsen av mai, så vidt jeg forstår det. Jeg har ikke selv sett avisen det gjelder, men i begynnelsen av mai har noen, jeg vet ikke hvem, vært her hjemme hos meg og lagt fra seg en kopi.
      Jeg ser svært så alvorlig på denne lederartikkelen og på formuleringene i den og hva den har medført av rykter, snakk og fordømmelse. Og jeg antar den kan være en følge av trakassering og terrorisering som har pågått i mere enn to års tid ifra sentrale personer innen Skaun kommunes administrasjon.
      Stor skade er skjedd med denne lederartikkelen og dens løgner og bakvaskelser. Hvordan skal jeg og min familie kunne få oppreisning?
      Det er meg bekjent sjelden noen blir injuriert så grovt og direkte! Jeg ønsker med dette at saken efterforskes og går til rettslig behandling.

            Hilsen fra
            Rune L. Hansen,
            på vegne av familien,

Avs.:
      Rune L. Hansen,
      Poesihaugen,
      7360 Skaun.
 

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---
---

SDNR---rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---

SDNR---rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww