HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - SAKSDOKUMENTASJON /
Sdx9412.htm  /  SDNR *.rlh for DESEMBER 1994  /

--- | <<< FORRIGE --- NESTE >>>


INDEX | HUNs FRONT-SIDE | SKAUN-SKOLE-SAKEN / OLAV HØSTAD-SAKEN | JURIDISK | THE END |


---

SDNR---rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---

SDNR---rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---
---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

SDNR76-rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)
( - Brevsvar på SDNR53-rlh ifra Riksadvokaten, Tor-Aksel Busch (ass. riks advokat) og Tor-Geir Myhrer (førstestatsadvokat), datert 07.12.1994, til Rune L. Hansen. (Ankom 31.12.1994.) Vedr. klager over henleggelse. ) 
 

Fra :

    RIKSADVOKATEN
    Karl Johans gt. 12,
    0154 OSLO
    Tlf.: 22330270.
    Telefax: 22333112.
 

Til :

     Rune L. Hansen,
     Poesihaugen,
     7360 Skaun.

                Dato: 27-12-1994.

Deres/Vår ref.: R. 1596/94 TGM/GEK.
 

RUNE L. HANSEN KLAGER OVER HENLEGGELSE.

Det vises til Deres brev hertil av 27. september d.å.

Deres brev kan ikke sees å foranledige vurderinger eller tilføyelser i den avgjørelse som ble truffet her 22. september d.å.

 Tor-Aksel Busch,  (sign.),
 ass. riksadvokat.

             Tor-Geir Myhrer,  (sign.),
             førstestatsadvokat.
 

***


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

---
---

SDNR---rlh :
(Kopi / avskrift: HUN, rlh.)

---
---


TIL TOPS | INDEX | HUNs FRONT-SIDE | THE END 

Denne side er fra (This page is from):

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,
N-5520 Sveio, Norge.
Tlf.: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.
E-mail: hunwww@online.no
HUN har Internett-adresse:
http://home.sol.no/hunwww