--- Denne siden:  anklager-ifra-bvt.html  <----- Barnevern-tjenesten-Vindafjord-kommune.html  ( ekstern )  <----- brevene-index.html  ( ekstern )
<----- falske-vitner.html ( ekstern

///foreløbig mal ///


   Påstander og anklager ifra Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune og deres medløpere, imot familien Hansen, - angående:

--->
---> det offentlige  -  
--->
--------------------------------------------------------------------------------------------> det offentlige - Fremført hvor og når:

   Til dette sier Rune L. og Trude Hansen skriftlig pr. 14.02. 2008 følgende:

   Det hverken har vært eller er slik at jeg eller min kone er imot det offentlige!
   Slik som Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune, og i Skaun kommune, påstår.
   Det er tvert om enkelte i det offentlige som har vært og er imot oss!
   Selv har vi mye godt til overs for det offentlige.
   (Stakkars dere som ikke har det!)
   Vi er for eksempel også, hele familien, ivrige feirere av 17. mai.
   Vi misliker derimot korrupsjon og makt-misbruk i regi av det offentlige. 
   Og enda mere når slikt noe rammer oss personlig.
   Oss personlig har makt-misbruk ifra forvaltningen rammet ved to anledninger.
   Den første gangen for 15 års tid siden, og derefter for 2 års tid siden.
   Begge gangene har det vært det at våre barn har hjemme-undervisning som først og fremst har vært angrepet.
   Og begge gangene har Barnevern-tjenesten stått i spissen for angrepene imot oss.
   Med produksjon og innsamling av uhyre løgner, påstander og falske vitnemål.
   Dette til tross, tror jeg at jeg og min familie likevel har hatt og har mere og større respekt for det offentlige og for lov og rett og anstendighet enn folk flest.
   Hvilket ikke minst våre liv og vår vandel i de siste 25 års tid er et meget så godt vitnesbyrd om!
   Barnevern-tjenesten sin påstand om at jeg og min kone er imot det offentlige er en løgn.
   En løgn de har fremsatt fordi de ikke ønsker at vi skal protestere imot den terror og trakassering de har utsatt oss for, og for at de ønsker at andre mennesker skal tro at jeg og min familie er slik som Barnevern-tjenesten fremstiller oss som.
   Kan de vel dokumentere sin påstand på noe som helst troverdig eller sannferdig vis?
   Selv kan vi imidlertid dokumentere det motsatte på mange slags vis.
   Hvilket vi også vil gjøre. Vi vil endog gjøre det i full åpenhet og offentlighet, også på Internettet.
   Både denne og hver eneste og alle løgnene, påstandene og falske vitnemålene ifra Barnevern-tjenesten vil vi grundig forsøke å motbevise, og tror vi heller ikke det er særlig vanskelig å motbevise. Hermed nu skal vi allerede ha påbegynt den jobben. Dermed vet vi samtidig også at den uhyre frekke, grove og kriminelle løgnaktgheten ifra Barnevern-tjenesten meget så godt vil bli avdekket. Til uhyre skrekk og gru for folk flest. Mildt sagt.
   Det vil da ikke mere være påstand imot påstand.
   Det vil da imidlertid klart og tydelig og utvetydig blandt annet fremkomme hvor enormt utrolig frekk og stor løgnaktigheten ifra Barnevern-tjenesten er. Og at de rent faktisk og grovt har drevet med terror og trakassering imot oss. Og at deres troverdighet også derfor ikke er tilstedeværende.
   Dermed bør det også være en selvfølgelighet at de stilles til ansvar for sin ugjerning. Eller hva?
   Antallet ugjerninger i deres ugjerning er særdeles stort. Med særdeles grovt kriminelle ugjerninger.
   Skal ikke lov og rett også gjelde for disse?

   Barnevern-tjenesten i Vindafjord kommune sine anklager og påstander om familien Hansen -
   angående familien Hansen sine holdning til det offentlige - går i sin helhet ut på det følgende:

   ----------------
   Dokumentasjon:  

   -----------------
 
---


------