--- Denne side:  Side-A7-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   


Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---

SAKSFRAMLEGG

TIL

FYLKESNEMNDA

FOR SOSIALE SAKER

I ROGALAND


Private parter:


Foreldre:


Rune Leander Hansen og Trude Monica Hansen, Tindeland 5568 Vikebygd

Prosessfullmektig:

Barn med partsrettar:

Gudmund Cusanus Hansen, f. 100591

Prosessfullmektig: Adv. Odd Arild Helland, Haraldsgata 94, 5528 Haugesund

Barn utan partsrettar:

Solborg Sera Hansen, f. 280206

Urda Lilje Hansen f. 140603

Mariel Rose Hansen f. 211201

Alfredo Ao Hansen f. 170899

(Stauda) Sofie Hansen f. 240597

Frøydis Hansen f. 251293Offentleg part:

Vindafjord Kommune v/barneverntenesta, pb 70, 5586 Vikedal


Partsrepresentant: Iren K. Hebnes


Prosessfullmektig: Advokat Bjørn Vikse, pb 10, 5501 Haugesund

_______________________________________________________________

Saka gjeld:

· Omsorgsovertaking i samsvar med lov om barneverntjenester § 4-12 a, c og d

· Plassering i fosterheim i samsvar med lov om barneverntjenester § 4-22

· Samvær i sarnsvar med lov om barneverntjenester § 4-19

· Oppfostringsbidrag i samnsvar med lov om barneverntjenester § 9-2---

---

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---