--- Denne side:  Side-002-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
 
---
INNHALD:

Side

- Prosessualia 3

- Utfordring knytt til utforming og oppbygging av saksframlegge 3

- Bakgrunn for saka 4

- Familien sin historie 7

- Far 8

- Mor 10

- Barna 11

Balder 13

Idun 14

Gudmund 14

Frøydis 15

Stauda Sofie 16

Alfredo 16

Mariel Rose 16

Urda Lilje 17

Solborg Sera 17

- Barneverntenesta sitt arbeid med saka 17

Hjelpetiltak 22

- Far sine dagboksnotat 23

- Sakkyndig si utgreiing 25

- Vurderingar 28

Vurderingar knytt meir konkret opp mot fam. Hansen 29

Fysisk og psykisk vold 29

Opplmring og sosialisering 30

Rutinar 31

Far 32

Mor 33

- Barna sin situasjon vurdert opp mot lova 34

Nødvendighetskriteriet 35

Barnet sitt beste 35

Samvær 36

- Heimel/lovgrunnlag 37

- Konklusjon 37

- Plan for framtidig omsorgssituasjon 37

- Forslag til vedtak 40

- Vitneliste Side 2. 42---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---