--- Denne side:  Side-A7-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Begjæring om Tiltak, til Fylkesnemnda ---> Side 7 (A7) av 7 (A7):  
Vedleggsliste, side 2 (A7) av 2 (A7):  
<---
ADVOKATENE
VIKSE, HAUGLAND, BERGE OG BACHMANN
MEDLEMMER AV DEN NORSKE ADVOKATFORENING - KONTORFELLESKAP


-- Vedleggsliste, s. 2 a 2 --                                                          
 
-----> Vedlegg nr. 33:
-----> -----> Dato: 04.10. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Mandat til sakkyndigrapport – barneverntjenesten.   
-----> -----> -----> -----> Side: 140 - 141. ( ekstern ).  

-----> Vedlegg nr. 34:
-----> -----> Dato: 31.10. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Bekymringsmelding - Brit Nelly Ness Tveit. 
-----> -----> -----> -----> Side: 142. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 35:
-----> -----> Dato: 14.11. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv fra Rogaland statsadvokatembeter - henleggelse. 
-----> -----> -----> -----> Side: 143. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 36:
-----> -----> Dato: 20.12. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen. 
-----> -----> -----> -----> Side: 144 - 146. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 37:
-----> -----> Dato: 21.12. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen. 
-----> -----> -----> -----> Side: 147. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 38:
-----> -----> Dato: 27.12. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale med Trude 22.12. 2006. 
-----> -----> -----> -----> Side: 148. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 39:
-----> -----> Dato: 19.11. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale med mormor 22.12. 2006. 
-----> -----> -----> -----> Side: 149. ( ekstern ).  

-----> Vedlegg nr. 40:
-----> -----> Dato: 23.12. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Dagboksnotater - Rune L. Hansen. 
-----> -----> -----> -----> Side: 150 - 156. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 41:
-----> -----> Dato: 27.12. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale mormor 27.12. 2006. 
-----> -----> -----> -----> Side: 157. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 42:
-----> -----> Dato: 27.12. 2006. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale mormor 27.12. 2006. 
-----> -----> -----> -----> Side: 158. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 43:
-----> -----> Dato: 08.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - innleggelse av far v/ psyk. m.v.. 
-----> -----> -----> -----> Side: 159 - 160. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 44:
-----> -----> Dato: 09.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale politiet.   
-----> -----> -----> -----> Side: 161. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 45:
-----> -----> Dato: 10.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale Schnabel. 
-----> -----> -----> -----> Side: 162. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 46:
-----> -----> Dato:  15.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv (meld.skjema) fra Helse Fonna til Bameverntj. i Vindafjord. 
-----> -----> -----> -----> Side: 163. ( ekstern ).  

-----> Vedlegg nr. 47:
-----> -----> Dato: 17.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - møte med advokat og mor. 
-----> -----> -----> -----> Side: 164. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 48:
-----> -----> Dato: 18.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – Tlf. samtale Øyvind Valen. 
-----> -----> -----> -----> Side: 165. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 49:
-----> -----> Dato: 20.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv fra politiet til Barneverntjenesten i Vindafjord. 
-----> -----> -----> -----> Side: 166. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 50:
-----> -----> Dato: 20.01. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Helseopplysninger v/ lege Terje Egil Kleiven. 
-----> -----> -----> -----> Side: 167 - 168. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 51:
-----> -----> Dato: 15.02. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv fra Helse Fonna v/ overlege Jan Nocon. 
-----> -----> -----> -----> Side: 169 - 170. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 52:
-----> -----> Dato: 18.05. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - samarbeidsmøte Gudmund 16.05. 2007. 
-----> -----> -----> -----> Side: 171 - 172. ( ekstern ).  

-----> Vedlegg nr. 53:
-----> -----> Dato: 18.05. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - telefonsamtale med Gudmund 18.05. 2007. 
-----> -----> -----> -----> Side: 173. ( ekstern ).  

-----> Vedlegg nr. 54:
-----> -----> Dato: 23.05. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - samarbeidsmøte 23.05. 2007. 
-----> -----> -----> -----> Side: 174 - 175. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 55:
-----> -----> Dato:  24.05. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. Politiet i Vindafjord. 
-----> -----> -----> -----> Side: 176. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 56:
-----> -----> Dato: 01.06. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift – tlf. samtale lærer v/ Steinerskolen.  
-----> -----> -----> -----> Side: 177. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 57:
-----> -----> Dato: 14.06. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv fra rektor Oyvind Valen til Rådmann i Vindafjord komm. 
-----> -----> -----> -----> Side: 178. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 58:
-----> -----> Dato: 09.07. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Referat fra ansvarsgruppemøte Steinerskolen 15.06. 2007. 
-----> -----> -----> -----> Side: 179 - 180. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 59:
-----> -----> Dato: 27.06. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Steinerskolen - opptak for skoleåret 2007 / 08. 
-----> -----> -----> -----> Side: 181. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 60:
-----> -----> Dato: 07.09. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Sakkyndig erklæring v/ spes. i psykiatri Kirsten Westlye.
-----> -----> -----> -----> Side: 182 - 225. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 61:
-----> -----> Dato: 30.09. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Ref. m/ komm. fra RLH fra ansvarsgr.møte Steinerskolen 14.09.07. 
-----> -----> -----> -----> Side: 226 - 230. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 62:  
-----> -----> Dato:  24.10. 2007.
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - tlf samtale Per Schnabel. 
-----> -----> -----> -----> Side: 231. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 63:
-----> -----> Dato: 26.10. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - tlf samtale Bente Djupos.  
-----> -----> -----> -----> Side: 232. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 64:
-----> -----> Dato: 28.10. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Journalutskrift - tif samtale Per Schnabel. 
-----> -----> -----> -----> Side: 233. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 65:
-----> -----> Dato:  19.11. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Skriv m/ vedl. fra Vindafjord komm. Til Haugaland Interkom. Barnevernssamarbeid.
-----> -----> -----> -----> Side:  234 - 240. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 66:
-----> -----> Dato: 01.12. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Adm. vedtak - øk. hjelp - klær / livssopphold (16.05. 2007 - 20.06. 2007). 
-----> -----> -----> -----> Side: 241 - 242. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 67:
-----> -----> Dato: 01.12. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Adm. vedtak - øk. hjelp - skolepenger / utstyr ( 15.08. 2007 - 15. 2008).
-----> -----> -----> -----> Side: 243 - 244. ( ekstern ).

-----> Vedlegg nr. 68:
-----> -----> Dato: 01.12. 2007. 
-----> -----> -----> Innhold: Adm. vedtak - øk. hjelp - skoleskyss/ungd.kort ( 30.09. 2007 - 30.06. 2008). 
-----> -----> -----> -----> Side: 245 - 246. ( ekstern ).  <----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---