--- Denne side:  Side-006-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 6 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

med mor om evt. hjelpetiltak. Mor viste seg å ikkje vera mottakeleg for å ein gong drøfte hjelpetiltak. Barneverntenesta fekk auka bekymring for og mor sin omsorgsevne Bekymringsmeldingane som barneverntenesta har mottatt har gått på voldsbruk overfor mor og delvis overfor barna, hindring av kontakt mellom dei eldste utflytta barna og dei yngre, at mor skal vera totalt avhengig av sin mann samt førestillingane som far formidlar til barna om verden utafor, t.d. at barneverntenesta har tent på storbrannen i Vikebygd samt hatt gift i maten deira.


I tillegg er det ein familie som over tid har levd under fysiske forhold som klart er uhaldbare. Dette viser seg frå tidleg på 1990 talet der det vert beskrive at dei et same mat som grisene til nå i nyare tid der besøkande uttalar at dei ikkje vil ta av seg skorne når dei kom på besøk fordi det er så skittent.


Meldingar kjem frå ei rekkje privatpersonar som på ulike måtar kjenner familien gjennom slektskap eller på andre måtar, og som der ved har hatt eit visst direkte innsyn i barna sin situasjon.


Dokumentasjon: 020695 Melding frå Lensmannen i Skaun

091095 Journalnotat Skaun

180706 Dagboksnotat

020806 Dagboksnotat

311006 Melding

211206 Journalnotat

271206 Journalnotat/Melding

080107 Journalnotat

150207 Uttale Haugesund Sjukehus

241007 Journalnotat/melding

261007 Journalnotat/melding

281007 Journalnotat/melding


Sakkyndig har heller ikkje lukkast i å koma i dialog med foreldra. Ho har kun hatt ein samtale med Balder og Gudmund.


Dokumentasjon: 07.09.07 Sakkyndig utredning - Kirsten Westlye


Saka dreier seg og om barn som vert nekta skulegang og slik sett naudsynt opplæring og sosial omgang med andre barn. Tilsyn med heimeundervisninga er i svært liten grad utført og tilsynsrapportar kan ikkje gje svar på korleis bama ligg ann i forhold til jamaldringar. Og skulefolk har meldt si bekymring til skulemyndigheter og til barneverntenesta


Dokumentasjon: 310706 Brev frå stabsrådgjevar, Ame Borgemyr ……………………………….m/undervedlegg

140607 Melding, Skjold skule


Våen 2006 flytta og Gudmund ut ein periode og budde hjå søskena i Haugesund. Han bur nå heime igjen og har i haust fylgt undervisninga ved Steinerskolen i Haugesund. Han har ikkje vore fullverdig elev då skulen ikkje har mottatt naudsynt stadfesting frå foreldra på at dei vil samarbeida med skule og barneverntenesta om Gudmund sin skulegang. Det har samtidig vore nokre møter rundt dette tema med deltaking fri skule, foreldre, Gudmund og barneverntenesta.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---