--- Denne side:  Side-015-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 15 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Barneverntenesta har gitt Gudmund noko økonomisk hjelp ved å betala skulepengar, bøker og ungdomskort. Foreldra er kjent med dette. Han vart og hjelpen med pengar til mat og kler i ein situasjon i mai der han opphaldt seg i Haugesund. Han får hjelp av mormor til dekning av mobiltelefon.


Gudmund ønskjer å søkja stipend. Dette krev underskrift frå foreldra. Dei vil ikkje underskriva søknadspapira. Mor uttalar i møte at ho ikkje vil at han skal ha så mykje pengar. Meiner at mange unge berre går på skulen for pengane sin del. Dei ønskjer heller ikkje at han har ungdomskort som gjev han høve til å reisa med bussen og etter skuletid. Dei arbeidar derfor for at han skal ha fri skuleskyss. Barneverntenesta oppfattar dette som eit forsøk på å halda meir kontroll over Gudmund.


Far har i møte bedt om at barneverntenesta betalar vederlag for tapt arbeidsforteneste til familien. Jamfor den arbeidskraft dei nå taper når Gudmund går på skule. Gudmund hadde i sommar tilbod om arbeid. Dette vart det ikkje noko av då far motsette seg dette.


Gudmund skal ha 1ært å spela hom og gitar. Han har og tidlegare gått i korps. Kulturskulen fortel om ivrig og talentfull elev.


Vi kjenner til at Gudmund har ein kamerat i nabolaget i Vikebygd. Han har hatt kontakt med han nokre år.


Gudmund skal ein periode våren 2007 ha "festa" med andre ungdommar i Haugesund. Han tar nå avstand fri rusing. Han har nyleg engasjert seg i Natur og Ungdom i Haugesund. Dette skal far vera negativ til.


Gudmund er forsiktig i kontakten med barneverntenesta, sæleg var han det i starten av kontakten. Nå tek han kontakt om han treng bistand, t.d. påfyll av ungdomskort etc. Verkar særleg lojal mot mor. Han veie sine ord. Spør ein konkret får ein svar. Stiller ein opne spørsmål få ein liten tilbakemelding.


Dokumentasjon: 310706 Brev frå stabsradgievar,

Ame Borgemyr m/undervedlegg

120906 Vindafjord kulturskule, pålegg om infonnasjon

070907 Sakkyndig utredning, Kirsten Westlye

260907 Kontrakt/brev frå barneverntenesta

081007 Kopi/avskrift av møteref. med kommentarar

frå Rune Hansen


Frøydis


Frøydis er nærare 14 år. Ho har ikkje gått i skule utafor heimen. Rapportar frå tilsynsførar i forhold til heimeundervisning kan ikkje gje ein peikepinn på korleis ho ligg ann fagleg.


Vi kjenner til at og ho deltek ved Kulturskulen. Har fått opplæring i fiolin. Og ho skal vera flink og visa stor framgong og engasjement.


Når barneverntenesta var ved heimen i januar var det Frøydis som tok seg av dei mindre søskena.


Frøydis er i ein alder der ho nh går inn i ei ungdomstid. I ungdomstida skal barn bli gjort i stand til å i større grad stå på eigne bein. I denne familien har det vist seg at det har blitt ei vanskeleg tid for dei eldre søskena.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---