--- Denne side:  Side-024-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 24 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

namn og instansar fordreidd eller sett andre namn på som t.d. "Heksetie i Vikedar” og ”den verste sorten innanfor Arbeiderparti-ideologien og dens lavtstående etterfølgere. " Han viser fleire plasser til at det er barneverntenesta som har manipulert Balder til halls handlingar. Han har og gitt uttrykk for at han mistenke barneverntenesta for å stå bak skogbrannen i Vikebygd våren 2006.


Dokumentasjon: 220306 Dagboksnotat

240806 Dagboksnotat


Han viser ved fleire høve klar motvilje når han blir sagt imot frå andre personar han har kontakt med. Forutan i forhold til barna gjeld dette og mor. I tillegg viser det seg overfor andre personar som han har kontakt med t.d. ei kvinne som han uttalar seg i forhold til å ha egne bein å stå på, jfr Balder sin situasjon. Hansen avviser etterkvart denne kvinna heilt og når ho ber nokre av barna med på hyttetur etc.


Dokumentasjon: 260406 Dagboksnotat

240806 Dagboksnotat


Dagboksnotata omhandlar og forhold rundt Balder og Idun sin utflytting frå familien. Vi ser at far er den som oppfordrar Balder til å ta skrittet fulit ut og "avsondre seg heit og på alvor ifra familien heller enn i være ødeleggende overfor familien". Ved eit hove seinare i mai siterer Rune Hansen kva han har sagt til Idun. ”Kanskje jeg skal kjøre deg til barnevernet med det samme sa jeg skarpt og provoserende til Idun i det vi satte oss i bilen… Kanskje jeg skal kjøre alle ungene dit med det samme så er viferdig med det.” Det kjem ikkje fram kva foranledningen er her. Eit av dei mindre barna var og tilstades. Same dag er dei og på konsert der og Balder deltek. Far beskriv at han ikkje snakka med han, hadde ikkje interesse av det. Om fløytespelet til Balder skriv han at det ikkje lenger er prega av uskyld, jfr flytting. I etterkant av at og Idun har reist frå heimen skriv han "Jeg tenker ofte på dette som hendte med Balder og Idun, - at det ville vært bedre om de var blittfysisk voldtatt og mishandlet heller enn det som egentlig skjedde ". Han legg og her skulda på barnevernet -" Vindafjord kommune Administrasjonen ". I eit seinare notat skriv han "Hogganvik fikk Balder og Idun i dødsriket "

Når far så får vita at mor og Gudmund har møtt Balder i skjul har han sterke reaksjonar på det. Ved eit tilfelle der far treff Idun og hun ber om å få treffa sine søsken og familie igjen uttalar far; "Jeg sa at hun har sviktet og forlatt sine foreldre.....Hun har sviktet sin fars tillit for en billig og dårlig penge! Har hun ikke noe bedre å si, så angrer hun ikke sitt svik…”


Far omtalar i sine dagboksnotat Balder som Satan, han beskriv at Balder og Idun er i dødsriket, han snakkar om å ofre barna i kampen mot barneverntenesta for å visa kor grufull barneverntenesta er.


Dokumentasjon: 140506 Dagboksnotat

230506 Dagboksnotat

180706 Dagboksnotat

270806 Dagboksnotat

090906 Dagboksnotat


Far har heilt klart styring med det som føregår i heimen, eit eksempel her er når Gudmund får jobba for ein nabo så skal all lønn inn på far sin konto slik at "Gudmunds motiv på ingen måte skal være penger og egoisme ".

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---