--- Denne side:  Side-040-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 40 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

FORSLAG TIL VEDTAK:


1. a) Gudmund Cusanus Hansen, født 100591 skal vera under omsorg av

barneverntenesta i Vindafjord kommune, jamfør lov om

barneverntjenester § 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfor lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jamfor lov om

barneverntjenester § 4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år,

4 timar kvar gong.


d) Bamevemtenesta vert gitt høve til å føra tilsyn under samvær.

2. a) Frøydis Hansen, født 251293 skal vera under omsorg av barneverntenesta i

Vindafjord kommune, jamfør lov om barneverntjenester § 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfør lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jamfor lov om

barneverntjenester §4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år, 4 timar

kvar gong.


d) Barneverntenesta vert gitt høve til å føra tilsyn under samvær.


3. a) (Stauda) Sofie Hansen, f 240591 skal vera under omsorg av

barneverntenesta i Vindafjord kommune, jamfor lov om barneverntjenester

§ 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfør lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jamfor lov om

barneverntjenester §4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år, 4 timar

kvar gong.


d) Barneverntenesta vert gitt høve til å føra tilsyn under samvær


4. a) Alfredo Ao Hansen f 170899 skal vera under omsorg av

barneverntenesta i Vindafjord kommune, jamfor lov om barneverntjenester

§ 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfør lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jamfør lov om

barneverntjenester §4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år, 4 timar

kvar gong.


d) Barneverntenesta vert gitt høve til å føra tilsyn under samvær.


5. a) Mariel Rose Hansen f 211201 skal vera under omsorg av

barneverntenesta i Vindafjord kommune, jamfør lov om barneverntjenester

§ 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfør lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jamfør lov om

barneverntjenester §4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år, 4 timar

kvar gong.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---