--- Denne side:  Side-041-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 41 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---


d) Barneverntenesta vert gitt hove til å føra tilsyn under samvær.6. a) Urda Lilje Hansen, født 140603 skal vera under omsorg av

barneverntenesta i Vindafjord kommune, jamfør lov om

barneverntjenester § 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfør lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jamfør lov om

barneverntjenester § 4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år, 4 timar

kvar gong.


d) Barneverntenesta vert gitt høve til å føra tilsyn under samvær.


7. a) Solborg Sera Hansen, fodt 280206 skal vera under omsorg av

barneverntenesta i Vindafjord kommune, jamfør lov om

barneverntjenester § 4-12 a, c og d


b) Barnet vert plassert i fosterheim, jamfør lov om barneverntjenester § 4-22.


c) Barnet og foreldra kan ha samvær med kvarandre, jarnfør lov om

barneverntjenester §4-19. Samværet kan finna stad 6 gonger pr år, 4 timar

kvar gong.


e) Barneverntenesta vert gitt høve til å føra tilsyn under samvær.


8. Det vert kravd utgiftsdekning for alle bama i samsvar med det far får utbetalt i

si uføretrygd, pr. juli 2007 kr.14675,-/månad. Beløpet vert regulert i samsvar

med utviklinga i barnetillegget i uføretrygda. Jamfør lov om barneverntjenester

§ 9-2Iren Konstanse Hebnes 13. 12. 2007


Iren K. Hebnes

Barnevernleier.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---