--- Denne side:  Side-044-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 3 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Begge foreldre har arbeidet sitt hjemme der de driver med husdyr, kaniner, fugler, urter, blomster og trær, i tillegg til omsorg for ungene. Alle ungene er også hjemme om dagene, ikke i barnehage. Ungene deltar i arbeidet sammen med foreldrene; de er med å fore dyra, mate kaninene, plante blomster, stelle urter o.l. Foreldrene legger vekt på en livsform og driftsform der de ser mennesker, planter, dyr, jord, vann og luft som en helhet. Denne forståelsen formidler de også til ungene mens de arbeider ilag, samtidig som de formidler kunnskap om de enkelte planter, dyr osv. I tillegg til dette har ungene sine egne "lekeaktiviteter", inne og ute. De to eldste leser en del. De leker med dukker og leker hjem, familie og bondegård, og har m.a. et innegjerdet område på ca. 10 m2 med lekefjøs og lekehus. Alle tre er glad i å tegne, og de ser en del tegnefilmer og naturprogram på TV. Den yngste er også begynt å være med de to eldste i leken, enten de holder seg inne eller ute. Ungene er alltid opptatt med noe som engasjerer dem, og de vet ikke hva det vil si å kjede seg. Familien har ikke fasttømrete rutiner med måltider og leggetider til samme klokkeslett hver dag. De avpasser dette etter andre arbeidsoppgaver og etter hvor sultne eller trøtte de er. Men de legger vekt på å ha tre måltider pr. dag, med sunn og næringsrik kost, og ungene legger seg mellom 19.00-21.00 og står opp igjen mellom 08.00-09.00. Alle ungene spiser godt og sover godt. De har alltid vært friske og uten spesielle plager. Det ovenstående er dels fortalt til oss av foreldrene og ungene, dels har vi selv sett det ved våre besøk.
I tillegg til livet hjemme på gården forteller foreldrene at både voksne og barn har omgang med andre voksne og barn på nabogårdene. Ungene alene eller ungene sammen med foreldrene går på besøk, for å leke, og noen av naboungene kommer til dem. Omfanget av dette varierer og går gjerne i perioder. De forteller at ungene deres blir bedt i bursdager til nabobarna og omvendt. På spørsmål om hvem ungene leker mest med , forteller de om et søskenpar, jente på 5/6 år og gutt på 8/9 år og et tvillingpar, to gutter å 5/6 år, og en unge som ofte er på besøk hos besteforeldrene sine. Foreldrene har inntrykk av at deres unger blir verdsatt og respektert som lekekamerater. Når ungene kommer tilbake er de blide og fornøyde, og ivrige på å fortelle hva de har opplevd. I tillegg forteller foreldrene at de drar på besøk til og får besøk av fars foreldre som bor på Hell, og mors mor som bor i Trondheim. De forteller også om venner fra Trondheim med unger som kommer på besøk.

Når det gjelder samspill mellom barn og foreldre ser vi at de under våre besøk greier å være oppmerksomme på alle tre ungene samtidig, enten ungene er samlet, f. eks. kring bordet og spiser, eller de oppholder seg på ulike steder og med ulike aktiviteter, f.eks. en tegner i stua, en går på kjøkkengulvet og prater og en spiser ved bordet. Foreldrene er nærværende med kropp, blikk og tale. Det virker som de greier å oppfatte ungenes ulike signaler, og svare på disse etter tur eller samtidig. Det virker som de fortolker og møter ungenes signaler på en måte ungene er tilfreds med. Dette sier vi utfra at ungene virker fornøyd og rolige. Eksempler på ovennevnte er at foreldrene oppfatter at Gudmund vil ned av stolen, vil ut, trenger å skifte bleie, Balder vil ha mat, vil vise tegningen sin, vil sitte i fanget til far, Idun vil vise noe utenfor vindu, vil ha hjelp til å få broren til å slutte å erte, vil være med far i fjøset. Når foreldrene har oppfattet hva ungene ønsker, imøtekommer de dette, enten det er å ta ungen i fanget, se på en tegning og si at denne var virkelig fin, ta på ny bleie, ordne mat, se hva som er utenfor vindu osv.

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---