--- Denne side:  Side-046-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Språklig sett ser vi at han er ivrig etter å lage ord og korte setninger. Selv om ikke alt er tydelig og forståelig enda, ser vi at han greier å formidle seg til både foreldre og søsken, og også til oss som er ukjente. Han gjentar ofte på eget initiativ deler av det foreldre eller søsken sier. Han greier også å formidle større sammenhenger, f.eks. at han vil gå til hønene for å gi dem rester av sin mat.
Vi ser at han på mange områder tar etter sine eldre søsken, enten dette er å tegne, skrive, leke sammen med dem, eller som nevnt ta opp igjen ord. Vi ser også eksempler på at han involverer seg aktivt i søskenenes lek, og at han også deltar i småknuffing og erting, og at de eldre søskenene inkludere han både i sin lek og i sin erting. Men vi ser også at en av foreldrene tar seg spesiellt av Gudmund, ute eller inne, slik at de to eldste får leke alene. Han spiser selv maten som er tillaget og drikker av kopp.
Når han kontakter oss som er ukjente gjør han dette via en tegning eller en leke. Han viser tegningen, gir den til oss, tar den tilbake, og gjentar disse handlingene mange ganger.

IDUN:
Hun er 5,5 år. Det umiddelbare inntrykk er en høy, slank, tilbakeholden men bestemt jente.
I tillegg til de aktiviteter og leker som er beskrevet over, er Idun opptatt av å lære seg å skrive og lese bokstaver og tall. Forteller at hun ikke kan alle bokstavene ennå, men viser oss at hun kan skrive navnet sitt.
Hun er også flink i akrobatikk og karate, noe hun viser oss. Både hun og brødrene ser kinesiske filmer der teknikker blir vist, forteller far.
Hun er noe mer tilbakeholden enn storebroren, slik at hun tar kontakt med oss fremmede etter at han har gjort dette. Men hun kommer til oss og viser tegningene sine, forteller hvor gammel hun er, viser bøker osv. Hun forteller også om dyr de har på gården, og vil vise oss disse. Dette gjør hun fra starten første gang vi kommer, og fortsetter med samme kontaktform i løpet av seinere besøk.
Vi såg også at når brødrene ertet henne eller plaget henne på noe vis, så markerte hun tydelig i ord og handling at de skulle slutte. Enten sluttet de etter at Idun hadde sagt fra, eller så grep en av foreldrene inn og fikk slutt på ertingen, slik som er beskrevet ovenfor. Vi ser at Idun og storebror holder mye sammen i lek ute og inne under besøkene. Foreldrene forteller at de også holder sammen andre tider, både hjemme og når de går til naboungene, og at Balder verner Idun, dersom andre unger er "stygge med" henne. Samtidig ser vi og hører fortalt at hun også liker å stulle med sine egne aktiviteter, uavhengig av søskenene.

BALDER:

Han fyllte 7 år i mars måned. Det umiddelbare inntrykk er en spenstig gutt, med langt krøllet hår, alvorlig, men med smilet på lur.
Balder kan skrive tall, bokstaver, og er begynt å regne og lese. Han virker stolt over dette, og viser noe han har skrevet og leser litt i en bok.
Ved første besøk tar han straks kontakt med oss, forteller navnet sitt, hvor gammel han er, når han har bursdag, hvem som var i bursdagsselskapet, o.l. Dersom vi brukte ord eller uttrykk han ikke forstod, sa han straks ifra om dette, og spurte hva det betyr.
Han forteller ved første besøk at han er født i Aure, at han flyttet til Tustna som 3-åring, 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---