--- Denne side:  Side-047-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---
og bodde der et år før de flyttet til Skaun. Han forteller om huset på Tustna, om naboene, og forteller noen " hverdagshistorier" der han beskriver hva ulike folk gjorde og sa.
Når vi er ute sammen med ungene og ser på deres lekesteder, går vi gjennom et område med trær, blomster og kaniner. Balder forteller da hva de ulike plantene heter, hvordan bærene eller frukten er o.l. og at trærne må etablere seg før de bærer frukt. Forteller også om kaninene, hva det heter, hvor mange unger de har hatt, og at de blir brukt som "plenklippere", det siste med glimt i øye. På spørsmål om hvem som har lært han om planter og dyr, sier han faren, men legger til at han også tenker mye selv. Sier også at «det er ikke alle som tenker så mye idag, men jeg gjør det". Legger også til at han synes det er viktig å tenke. Forteller også at han synes det er bedre å bo på landet enn i byen, fordi det i mye eksos, som gjør at en ikke kan spise det som dyrkes der.
Når vi snakker om kontakten med unger i nabolaget, deltar Balder i deler av samtalen. Han selv er opptatt av å fortelle om noen unger som har vært slemme og ville slå han med noen kjepper, og om noen som en periode fortalte dumme ting om han. Han fortalte også om at han en gang ble ertet med at han spiser jo alt av planter og gras. På spørsmål til Balder om hva han gjør når de andre erter eller plager han, forteller han at han da springer unna, han tør eller vil ikke slå eller erte tilbake. Hvis Idun er til stede passer han også på at hun kommer seg unna. Når vi snakker om dette sier foreldrene at de oppfatter de nevnte episoder som unntak og ikke noe mønster som gjentar seg. Mens ovennevnte samtale pågår, ser vi at Balder kryper på fars fang og blir sittende der. For oss virker det som om Balder vil ha beskyttelse.
Det er beskrevet tidligere at Balder beskytter lillesøstra når de er sammen med andre barn. Under et av våre besøk ser vi at Balder knuffer og erter henne når de sitter ved matbordet. Likeens ser vi at Balder for seg selv "tuller " litt ved å helle melk på fatet sitt, stikker fingeren i smøret, og sitter i en liten barnestol oppe på sittebenken. Balder får holde på med dette en tid, før foreldrene så griper inn og sier han skal slutte, noe han da gjør.
Et annet tema vi snakker om vedr. Balder er skolegang, siden han er i skolepliktig alder. Foreldrene forteller at de ikke ønsker å sende Balder på den lokale skole, p.g.a. at de er uenige i den norske grunnskole sitt innhold og pedagogiske opplegg. De mener at noe av det som ungene lærer i norsk skole, f.eks. omkring fenomen som mennesker, natur og miljø og sammenhengen mellom disse, er direkte galt. Dessuten mener de at opplæringsmåten tar for lite hensyn til den enkelte unge sine interesser og modenhetsnivå, og at fagene er for mye oppsplittet, revet ut av en naturlig sammenheng og helhet, noe som fører til fremmedgjøring for ungene. I stedet ønsker de å drive opplæringen selv, nært knyttet til de daglige gjøremål som er i hjemmet og på gården.
De har også vurdert alternativer som Steinerskole, eller å flytte til et annet land med annen skolelovgiving, men de er glad i hjemstedet sitt og vil nødig flytte.
Vi argumenterer for at Balder også vil ha noen fordeler av norsk skole; formalkvalifikasjoner som kreves til videregående skole og sosialt fellesskap med andre unger i bygda. Til dette sier foreldrene at de har tenkt gjennom begge forhold. De er innstillt på at Balder skal kunne ta nødvendige eksamener, og få formelle papirer fra norsk grunnskole. Når det gjelder det sosiale fellesskap, mener de at ungene er noe med i dette allerede, og de forventer at det vil fortsette. Hvis derimot Balder skulle bli holdt utenfor fordi han ikke går på samme skole, må de prøve å få endret dette ved å snakke med de aktuelle ungene og deres foreldre.
Foreldrene forteller at skolespørsmålet ikke er endelig avgjort, men at søknadsprosessen er
---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---