--- Denne side:  Side-049-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

også drog til noen naboer en dag om sommeren -92, at ungene ikke var med, og hun drog hjem samme dag. Før konfliktene toppet seg hadde Rune ivret for at de to skulle oppsøke Familevernkontor, for å få hjelp til samlivsvanskene, men Trude ville ikke. Rune snakket da med naboer istedet, noe også Trude gjorde.
De forteller at de har jobbet med forholdet seg imellom etter at kona kom tilbake. Hun har lagt vekt på å bli roligere og tenke seg mer om før hun handler. Dessuten jobber de nå mer hver med sitt uten å prate så mye sammen, men noen dager jobber de tett ilag og prater hele tida. Kona sier at hun trives bedre slik hun er nå, både med seg selv, med ungene og mannen. Hun opplever seg mer selvstendig, ikke mer kuet eller anstrengt tilbakeholden. Mannen sier at han også trives bedre nå, og er fornøyd med de forandringene de har fått til. Samtidig sier begge at de enda har noe å jobbe med i forholdet sitt, vedrørende nevnte tema.
De venter et barn til i november måned, og ser fram til dette.

Når det gjelder både nåtid og framtid er foreldrene bekymret vedr. økonomiske forhold. Fram til september -92, hadde de ikke økonomiske problemer. Etter dette fikk de uventede utgifter p.g.a. en bilreparasjon og omstendighetene kring barnevernsaken, og har måttet krite på butikken, låne av naboer og overtrekke konto. De har kommet på etterskudd. Når de nå får inntekter, må de betale gjelda de har opparbeidet og regninger, og da er kontantene oppbrukt. I perioder har strømmen og telefonen vært avstengt, og de har måttet slakte dyr fordi de ikke hadde penger til mat. De har sjelden råd til klær eller sko, og må begrense matinnkjøp slik som pålegg o.l. De legger vekt på å ikke snakke om økonomi når ungene er til stede.
Ved vårt første besøk er telefonen avstengt og de har ikke penger til mat til dyra. Også ved vårt siste besøk nevner de at økonomien er vanskelig.
På spørsmål fra oss om hvordan de økonomiske utsiktene er framover m.t.p. å beholde og utvikle gården, sier de at hvis de hadde fått økonomisk hjelp til å komme ajour nå, og hvis barnevernsaken ble avklaret slik at de fikk arbeidsro, så ville de kunne søke DU-midler eller andre tilskot, og sakte men sikkert arbeide seg framover. De nevner også at innlegging av bad og varmt vann er noe de da ville ta fatt på.
 

BESKRIVELSE AV FORELDRENES OPPLEVELSER KRING BARNEVERNSAKEN.

Foreldrene forteller at kontakten med barnevernet startet kring Gudmunds fødsel. De ville ikke at det skulle tas Føllings prøve. Til slutt ble det snakk om at ungen skulle tas fra dem for å få dette gjort. En tid senere var Trude på sosialkontoret for å søke sosialhjelp. Hun opplevde da at de ansatte trakk i tvil om den måten de lever på er bra for ungene. Så toppet saken seg høsten -92. Trude og Rune hadde vært uenige seg imellom, hadde vanskelig for å kommunisere, noe som er beskrevet nærmere ovenfor. I tillegg hadde sosialsjefen varslet hjemmebesøk dagen etter, for å snakke om økonomi, og Trude gruet seg. Resultatet ble at hun, uten å tenke seg om, drog til noen venner. Disse vennene snakket dårlig om mannen hennes, og mente at han hadde trakassert henne. Trude gikk på sosialkontoret i Surnadal, etter oppfordring fra vennene, og sosialkontoret der kontaktet sosialkontoret i Skaun. Etter et par dager kontaktet sosialsjefen i Skaun Trude, og sa at e kunne hjelpe til med morstrygd og leilighet. Han sa også ifølge Trude, at det ble 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---