--- Denne side:  Side-050-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

barnevernsak dersom hun drog tilbake til mannen, og at ungene kunne bli tatt fra dem. Etter dette ble Trude så redd for å miste ungene at hun ikke turde dra hjem eller kontakte mannen. Etter noen dager drog hun med ungene til noen andre bekjente. De var OK og snakket ikke stygt om mannen hennes. Her fikk hun også fred til å tenke seg om. Da hun hadde vært hjemmefra i 15 dager, drog hun likevel hjem, til tross for det sosialsjefen hadde sagt om at de kunne miste ungene. Rune på sin side beskriver at han ble livredd og nedfor etter at Trude drog. Han trodde først at det kunne ha hendt kona en ulykke og at ungene hadde havnet hos fremmede. Han var fortvilt og tenkte på å ta livet sitt. Forteller at sosialsjefen, lege og hans foreldre kom for å se til han og hjelpe. Han startet å leite etter Trude, på sykehus og hos bekjente, men det var ingen som kunne gi noe svar. Han fikk også opplevelsen av at enkelte personer visste noe om hvor hun var, men at de ikke ville si det til han.
Etter denne hendinga opplever de at kommunikasjonen med barnevernet har blitt enda vanskeligere. Saken har pågått i lang tid, uten at de som foreldre har fått mer klarhet i hvilke konkrete opplysninger og bekymringer vedrørende ungene og de forhold de lever i, som ligger til grunn for barnevernets engasjement. De opplever at barnevernet ikke har gitt dem innsyn i alle opplysninger. Denne uklarheten og manglende åpenheten skaper usikkerhet for dem som foreldre, og hele saken oppleves som en svært stor belastning, som virker inn på familieliv og arbeidsinnsats.
De er usikre på om det er mulig å komme til klarhet i innhold og saksgang i barnevernsaken uten å gå via rettsapparatet.
 

VURDERING AV BARNAS HVERDAG, SAMSPILL MELLOM BARN OG FORELDRE, OG HVORDAN DETTE VIRKER INN PÅ HVERT AV BARNA.

I vurderingen vil vi først vurdere barnas hverdag, og samspill mellom barn og foreldre. Deretter vil vi se nærmere på noen elementer i ungenes hverdag slik som familiens livsstil og samhandling med omgivelsene, økonomi, fars psykiske helse og forholdet mellom foreldrene. Vi vil så vurdere hvordan disse elementene virker inn på hver av ungenes utvikling.

*Som beskrevet foran lever barn og foreldre tett sammen i hverdagen, en hverdag som for ungene består av mange ulike aktiviteter; deltakelse i stell av dyr, fugler, trær, urter, leking med dukker, familie, gård, tegning, TV-titting, skriving, lesing.
I samspill mellom barn og foreldre ser vi at foreldrene greier å ha oppmersomhet på alle ungene, og samtidig fokusere på hver enkelt unge. De greier å fortolke og imøtekomme ungenes behov samtidig eller etter tur, på en måte som ungene virker rimelig fornøyd med. Eksempel på dette er gitt i beskrivingsdelen. Vi har også beskrevet at de snakker mye med ungene samtidig som de samhandler med dem. Vi har også sett at de kan sette grenser for ungene når disse plager hverandre eller gjør andre ting foreldre misliker. Ut fra det vi ser og det foreldre forteller, virker det som de setter rimelige grenser.
Vi har også sett at ungene enten på eget initiativ eller etter foreldrenes ønsker, kan være for seg selv og finne engasjerende leker sammen eller hver for seg.
For oss virker det som foreldrene har funnet en rimelig balansegang mellom hvor mye ungene deltar i de stell av planter, dyr o.l. og hvor mye de har sine egne lekeaktiviteter. Det virker også som ungenes hverdag har vært stimulerende og gitt rik anledning til læring og utvikling, noe som gjenspeiler seg i ungenes språk og evne til å formidle seg, 


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---