--- Denne side:  Side-054-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Foreldrene har også en utfordring sammen med skolemyndighetene, som handler om å legge til rette og holde igang et tilfredstillende skoleopplegg for Balder, og seinere for de andre barna.

Når det gjelder ungenes totale omsorgsituasjon vurderer vi også at denne pr. idag er tilfredstillende. Når vi skal vurdere hvordan omsorgsituasjonen for ungene vil utvikle seg framover, synes det pr. idag å være noen områder som foreldrene med evt. bistand fra hjelpeapparatet bør arbeide med. Disse områdene handler om å komme ajour økonomisk, og gjerne få investert i bad og varmt vann. I tillegg at foreldrene arbeider videre med de kommunikasjonsproblemene de ennå sliter med, enten på egenhånd eller med bistand fra Familievernkontor. Dessuten har som tidligere nevnt, familien sammen med barnevernet en felles utfordring som handler om å få klarhet og beslutning kring barnevernsaken.

GJENNOMGANG AV RAPPORTEN.

Vi har gått gjennom faktadelen av rapporten sammen med foreldrene i et møte 11.08.d.å.
Vi sender kopi av den ferdige rapporten til foreldrene. Dersom det er noe i denne de vil gjennomgå med oss, gjør vi gjerne dette, i et møte eller pr. telefon.
Dersom sosialkontoret ønsker en munntlig gjennomgang av rapporten, gjør vi gjerne dette i et møte med Dere.

                             Psykologisk barnevernteam

Tuire V. Tyldum,  ( sign. )
psykolog
                                                        Turid Nistad,  ( sign. )
                                                         sosionom
 

Kopi: Trude Skjærvik og Rune L. Hansen, Nordlandshaugen, 7360 Skaun
 

*** 

---

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---