--- Denne side:  Side-055-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

55

Journalutskrift Hansen, Balder Side: l0

_______________________________________________________________


Nøkkelord:

Adresseavisen 22.05.95Oppslag på førstesida i Adresseavisen:

Vasser i skitt og selvdød gris.

------------------------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

21/05/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Tlf f ra Adresseavisen, Sellæg, heime søndag kveld.


Opplyser at han arbeider med dyrevernsakn, og sier at det også må være snakk om å verne mennesker her. Sier han har opplysninger om at sosialkontoret kjenner godt til saken. Ber ham kontakte rådmannen.

----------------------------------------------------------------------


Dato Saksbehandler

19/05/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Lensmannskontoret v/Forslund på kontoret


Beskjed om at lensmannskontoret ikke drar oppover i dag.

------------------------------------------------------------------------

­Dato Saksbehandler

18/05/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Møte i Trondheim, hos kommuneadv. ang. skolesaken.


Adv. Alver, Solveig Strand, Knut Nygård, Tove Egge.

Adv:

straffesak - vil ikke føre noe sted, evt. b-are. bot. sivilt søksmål mulig ut fra at undervisning ikke foregår (hvis skolelovens bestemmelser skal følges.)

---------------------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

16/05/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Lensmannskontoret v/Forslund og Ustad på kontoret.


Har vaært på Poesihaugen i forbindelse med dyrevernsaken, og er dypt sjokkert over forholdene. Sier at dyra er vanskjøttet, fjøset kan ikke være rengjort på svært lenge. Fjøsgulvet, som har et lag med skitt, er også adkomst til utedoen som de antar


Fortsetter side: 11


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---