--- Denne side:  Side-056-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Journalutskrift Hansen, Balder Side: 11

__________________________________________________________


at også barna bruker. Mener barnevernet må gripe inn.

Lensmannskontoret skal oppover på fredag for å kontrollere at

pålegg om fjerning av kadaveret er gjennomført.

Avtale: Vi kan bli med på besøket hvis det passer slik.

----------------- -------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

15/05/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Tlf. til fylkesmannen v/Liv Murberg


Hun kjenner saken fra tidligere gjennom ”skolesaken", samt møte med saksbehandler 3.mai -95, der saken ble drøftet ut fra at sosialkontoret var ytterligere bekymret ut fra at far gjennom særlig siste halvårs brevskriving ble oppfattet som psykisk ustabil. På dette møtet ble sosialkontoret rådet til i samarbeid med helsesøster å konkretisere de konkrete ting man har i saken, angående hva barna ikke får erfare av "vanlige” ting.

Informerer om det som nå er meldt fra om, hvordan stiller dette seg ut fra vurdering av helsefare. Murberg stiller spørsmål ved om barna er syke - noe vi ikke har holdepunkter for.

Konklusjon: det er lite vi kan gjøre uten at noen kommer med noe mer konkret.

------------ I -----------------------------------------------------------­

Dato Saksbehandler

12/05/95 Tove Egge


Nøkkelord:

Vedr. dyrevernets inngripen - spm. om konsekvenser for barna


Gunnar Gisnås tar kontakt. Det ligger et grisekadaver utenfor fjøset på Poesihaugen, har ligget der siden februar. Han mener at barnevernssaken bør vurderes på ny, pga. helsefaren ved å ha dette liggende. Han har sagt til far at han kommer til å si fra til sosialkontoret.

------------------------------------------------------------------------

Dato Saksbehandler

10/05/95 Ingrid Skjetne


Nøkkelord:

Tlf. fra lensmannskontoret v/ForslundHelsefare for fam. Rune L. Hansen

Grisekadaver + husholdningssøppel rundt husene. Gisnås tar kontakt. Forslund mener det kanskje er på tide at barnevernet tar et besøk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---