--- Denne side:  Side-057-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

HUN / Hjemme Undervisningen i Norge - PRESSE-DOKMENTASJON/ Pdx9505.htm / PDNR *.rlh for MAI 1995 /


_____________________________________________________________

INDEX I ENDII HUNsFRONT-SIDE/MENYI <<<--- FORRIGE --I- NESTE >>>

___________________________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________________________

'I'IL TOPS I INDEX I THE END II HUNs FRONT-SIDE / MENY I

___________________________________________________________________________________________22.05. 1995, hovedoppslag forsiden & s. 12 Adresseavisen, mandag :

(Kopi / avskhft: HUN, rlh.)


FORSIDEN, sentr, oa fete bokstaverVasser i skitt og selvdød gris


Et grisekadaver har ligget fiere uker på gardsplassen på småbruket Poesilia i Skaun.

Blant rask og rot går to Unger og gnager på hver sin brødskorpe. Samme mat får grisene, som går rundt i et halvmeter tykt lag av møkk. - Jeg har ikke hatt tid til å ta meg av dyra, sier hobbyfilosofen og firebarnsfaren Rune L. Hansen. Han forbereder straffesaken som er reist mot ham fordi han har nektet å sende den eldste sønnen til skolen.


Side 12:


FORSIDEBILDE Av grisekadaveret, og menneske (Rune L. Hansen) som skritter forbi med ryggen til.

Med følgende, samt overstående, korte tekst ved siden av:

Foto: Kjell A. OlsenSIDE 12:


TO BILDER /

BILDE 1 - Stort bilde av Rune L. Hansen på trappen, med følgende tekst under:

MYE Å GJØRE: Hobbyfilosofen Rune Leander Hansen i Skaun har hatt for mye å gjøre den siste vinteren til å ta seg av dyrene på gården, forklarer han.

Fotos: KJELL A. OLSEN


BILDE 2 - Av gfisekadaveret. Med teksten:

LETT SYNLIG: Grisekadaveret ligger lett synlig midt foran fjøsdøra.


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---