--- Denne side:  Side-059-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

Kan bli fratatt alle dyrene


SKAUN: Rune Leander Hansen i Skaun kan bli fratatt retten til å holde dyr. Lederen i dyrevernsnemda i Skaun, Anne Marie Krokstad sier til Adresseavisen at saken vil bli tatt opp på neste møte i nemda, trolig alt i denne uka. Det er de siste befaringene på småbruket til Hansen som har ført til at nemda vurderer et såpass drastisk skritt.


Siden januar for to år siden har dyrevernsnemda hatt småbruket i Poesilia under oppsikt. Den gang døde flere sauer på grunn av feil fóring. Etter den tid har situasionen for dyrene på gården blitt gradvis verre, forklarer Krokstad, inntil man måtte gripe inn og beslaglegge hesten for vel 14 dager siden.


- Vi har væt på mange besøk på garden, og vi har prøvd å gi Hansen råd og rettledning når det gjelder fóring og stell av dyrene. Også naboene har prøvd å hjelpe familien, men dessverre har forholdene blitt gradvis verre det siste året. De pålegg som vi har gitt, er ikke blitt fulgt opp, forteller lederen for dyrevernsnemda til Adresseavisen som synes situasjonen for dyrene på gården er for ille.

Saken er nå oversendt politiet for videre etterforskning. Lensmann Arve Forslund ved Skaun lensmannskontor som har vært på befaring på bruket, karakteriserer situasjonen som under enhver kritikk når det gjelder stell og renhold for dyrene. Han regner med at det kommer en henvendelse fra dyrevernsnemda med krav om at Hansen skal fratas retten til å holde dyr.


Rettssak mot Hansen


SKAUN: Rune Leander Hansen som eier småbruket Poesilia i Skaun ble landskjent for vel ett år siden da det ble kjent at han nektet å sende den eldste sønnen til skolen.

Han påstod at selv ville ta hånd om undervisningen av de fire barna, og enkelte personer var det som den gang stod opp og applauderte dette standpunktet.

Skaun kommune holder imidlertid fast på sitt, og i juni kommer såaffesaken opp mot Hansen. Han er siktet for å ha brutt loven om skoleplikt. Rådmann Knut Nygård i Skaun kommune opplyser til Adresseavisen at kommunen holder fast på at ungene skal gå på skole som andre barn. Den eldste gutten som i dag er ni år, skulle ha vært ferdig med andre klasse i år, mens det nest eldste barnet skal begynne på skolen til høsten. Kommunen er derfor villig til å gå rettens vei for å få fastslått at Rune Leander Hansen og hans samboer bryter loven når de holder ungene hjemme. Til Adresseavisen sier Hansen at han star på sitt, og vil fortsatt nekte å sende barna på skolen. Han mener også i dag at han kan gi barna bedre skoleundervisning hjemme enn på skolen. Hansen har imidlertid nektet å møte skolemyndighetene sammen med sin eldste sønn for å dokumentere at gutten har hatt noen form for undervisning.

- Er det aktuelt for barnevernsnemda å se på forholdene for de fire ungene på småbruket?

- De har ikke vært brakt inn i denne saken så langt, sier rådmann Nygård. Sosialsjef Tove Egge i Skaun nekter å kommentere saken overfor Adresseavisen.

De siste to årene har Rune Leander Hansen ligget i ”krig” med omgivelsene. Til Adresseavisen sier han at han er utsatt for terror og trakassering fra sentrale folk i bygda, og han føler seg urettferdig behandlet. Derfor har han det siste året arbeidet med et stort hefte på 80 sider som han vil gi ut under tittelen ”Familie-Posten”. Det vil riktignok koste 135.000 kroner å gi ut hefte. Hansen mener dette heflet i stor grad vil forklare hans syn, og rette søkelyset mot de lokale myndighetene i Skaun.


***


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---