--- Denne side:  Side-061-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

er for tiden bortreist.


OPPSLAG 2:2


Dyrevernnemdene i strid med loven


Adresseavisen / SIMEN GRANVIKEN


Mens saken rundt dyreholdet i Poesilia og hundrevis av andre steder i Norge går sin gang, er det full forvirring rundt legaliteten til landets dyrevernsnemnder. Alle nemndene ble nemlig slått ut av funksjon av kongen i statsråd den 27. april.

Det er den nye dyrevernloven som sørger for dette. Loven som trådte i kraft for en snau måned siden innebærer blant annet at dyrevernnemdene har gått over fra å være kommunale til å bli statlige. Som en konsekvens av dette står politiet og distriktsveterinæren i utgangspunktet alene med tusenvis av dyrevernssaker over hele landet. For det er ennå ikke blitt opprettet noen statlige dyrevernnemnder.

- Det er nok noen nemnder som fortsatt fungerer, det er opp til kommunene å legge ned sine egne nemnder. Men noen legal funksjon har ikke disse lenger, sier veterinærsjefen i landbruksdepartementet, Gudbrand Bakken.

Han innrømmer at landbraksdepartementet har bommet grovt i overgangen til den nye ordningen - og at departementet nå jobber på spreng for å rette opp fadesen.

- Vi kan ha statlige nemnder på bena tidligst 1. juli. I mellomtiden finnes det virkemidler for hver enkelt politimyndighet til å gripe inn og gjøre de vedtak som måtte trenges. Blant annet kan de gå veien om straffesak om det er nødvendig, sier Bakken.

De nye statlige dyrevernemndene skal knyttes til veterinærdistriktene og distriktsveterinæren ­og har fått selvstendig vedtaksrett i dyrevernsaker. Når de kommer i arbeid.


****___________________________________________________________


TIL TOP I INDEX I THE END II HUNs FRONT-SIDE / MENY I

____________________________________________________________________________________________________________


-----

-----

____________________________________________________________________________________________________________


'I'IL TOP I INDEX I THE END II HUNs FRONT-SIDE / MENY I

____________________________________________________________________________________
Denne side er fra (This page is from):


HUN / Hjemme Undervisningen i Norge,

N-5520 Sveio, Norge.

Tlf: 52740864. Fax-modem: 52740435. Postgiro: 0826.0762.231.

E-mail: hunwww@online.no

HLJN har Intenett-Adresse:

http://home.sol.no/hunwww


---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---