--- Denne side:  Side-062-Hekseboken-2008.html  

<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->   

Saksframlegg til Fylkesnemnda for sosiale saker i Rogaland ---> Side 1 av 41:
Utskrift: 05.12. 2007        
---
             
---

LENSMANNEN I SKAUN
Skaun kommune Untatt offentlighet

Barnevernsnemnda

7353 BØRSA
Vår ref. B – 299/95 Dato 2. juni 1995
UNDERRETNING TIL BARNEVERNSNEMNDA I H.H.T. PÅTALEINSTRUKSEN, MISTANKE OM STRAFFBAR HANDLING BEGÅTT MOT BARN


FAMILIEN: RUNE L. HANSEN, POESIHAUGEN, SKAUN.


I forbindelse med etterforskning av overtr. av dyrevernloven på Poesihaugen i Skaun, har politiet fatt opplysninger som sier at Rune L. Hansen sparker barna.


Opplysningene er kommet fram ved at barnet Balder har fortalt dette til en mor i nabohuset.


Dette vitnet er avhørt formelt av politiet.


Arve Forslun

Arve Forslun

---


---


<----- Forrige side ( ekstern ) ----- Index-Hekseboken-2008.html ( ekstern ) ----- Neste side: ( ekstern ): ----->  

---